Saturday, June 19, 2010

CICHICEANShare/Bookmark

Friday, June 18, 2010

Codex Alimentarius ≠ DREPTURILE OMULUI

Share/Bookmark

„Lumea nu va fi distrusă de cei care fac rău,
ci de aceia care îi privesc şi refuză să intervină.”

Albert Einstein


1.

Partea I


Când administratorii acestui site au avut deosebita amabilitate de a-mi oferi posibilitatea de a publica, aici, articole despre Codex Alimentarius, m-am simţit onorată şi m-am bucurat foarte mult, deoarece ştiu că acest site este unul dintre cele mai bine informate şi citite site-uri de pe Internet şi le mulţumesc încă odată pentru şansa de a informa cât mai mulţi oameni despre grozăviile care ni se pregătesc şi de a răspunde la anumite întrebări care mi s-au pus de-a lungul timpului.

De când am iniţiat petiţia împotriva Codexului (http://www.petitieonline.ro/petitie-p61682048.html), am tot fost întrebată ce formare profesională am, ce interes am şi pe cine reprezint, de ce mă deranjează pe mine Codexul, şi încă atât de tare încât să încep o campanie împotriva lui, de ce cred că acest Codex este periculos şi „nociv pentru sănătate”, ce şanse cred că are o asemenea petiţie şi, mai ales, ce dovezi textuale am în ceea ce priveşte intenţiile Codexului, aşa cum sunt ele atacate de criticii săi, printre care am onoarea să mă număr.

Răspunsurile sunt relativ simple:

1. Formarea mea profesională nu este importantă, pentru că nu trebuie să fii om de ştiinţă şi să fi trecut pe la cinci facultăţi ca să poţi recunoaşte crimele împotriva umanităţii! Nu ne trebuie decât un pic de bun simţ şi un pic de vigilenţă!

2. Reprezint interesul pe care îl am ca să mănânc sănătos şi curat şi să-mi păstrez drepturile şi puterile discreţionare [Puteri discreţionare1. care acţionează, se exercită aşa cum consideră cineva, fără a fi prevăzut şi îngăduit de lege; care are prin lege întreaga libertate de acţiune. 2.puteri date unei autorităţi de a lua măsurile pe care le socoteşte necesare în anumite împrejurări şi în afara legiiDEX (Definiţia 1 se referă, în principiu, la drepturile individului, definiţia 2 se referă la Codex (n. a.)] în ceea ce priveşte viaţa, trupul, mintea şi sănătatea mea! Ca nativă în zodiac Taur şi vegetariană cu ştate vechi [îmi displace profund ideea de a consuma cadavre - ştiu că sună nu ştiu cum, dar e perfect adevărat: din momentul întreruperii proceselor vitale – din motive naturale, sau de mâna omului – vaca, porcul, găina etc., devin cadavre (n. a.)], pentru mine hrana este unul dintre cele mai importante aspecte ale vieţii. La urma urmei, suntem şi devenim ceea ce mâncăm şi, din momentul în care am citit primul articol despre Codex, chiar pe acest site, am simţit clar că trebuie să iau atitudine împotriva acestei noi dictaturi, despre care se afirmă cu impertinenţă că este spre binele consumatorilor!

3. Mă deranjează Codexul, şi încă atât de tare, deoarece ÎNCALCĂ DREPTURILE OMULUI!

În cartea sa Conspirators Hierarchy - The Committee of 300 (Ierarhia conspiratorilor – Comitetul celor 300), Dr. John Coleman, psiholog şi fost ofiţer de informaţii britanic, scrie: „At least 4 billion "useless eaters" shall be eliminated by the year 2050 by means of limited wars, organized epidemics of fatal rapid-acting diseases and starvation. Energy, food and water shall be kept at subsistence levels for the non-elite, […] until the world's population reaches a manageable level of 1 billion...” (Traducere: „Cel puţin 4 miliarde de „mâncători nefolositori” vor fi eliminaţi până în anul 2050, prin intermediul războaielor limitate [războaie de uzură, de slăbire a duşmanului, în care beligeranţii nu angajează toate resursele pe care le au la îndemână şi ale căror obiective nu vizează înfrângerea totală a duşmanului. (n. a.)], epidemiilor organizate, de boli cu acţiune rapidă şi foametei. Energia, hrana şi apa vor fi menţinute la niveluri de subzistenţă pentru non-elită, […] până când populaţia lumii va ajunge la un nivel manevrabil de 1 miliard…”

Nu trebuie să fii un geniu ca, citind informaţiile despre Codex care se găsesc peste tot pe Internet (şi pe care mă voi strădui să le analizez în articolele următoare) şi vizionând diversele conferinţe ale Dr. Rima Laibow, Ian Crane etc., să îţi dai seama că acest Codex este parte a planului straniu descris de Dr. John Coleman, precum şi de mulţi alţii.

Acest Codex Alimentarius, progenitură monstruoasă a straniului „cuplu” format de OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) [în limba engleză, WHO – World Health Organization (n. a.)] şi OAA a ONU (Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Organizaţiei Naţiunilor Unite) [în limba engleză, FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations Organization (UN sau UNO) (n. a.)], cuplu „năşit” de ONU şi Big Pharma [trustul mondial al chimiei farmaceutice, format din marile corporaţii farmaceutice mondiale, care se străduiesc să taie accesul consumatorilor la orice metode naturale de menţinere şi de refacere a stării naturale de sănătate (n. a.)], şi devenit ulterior un oribil ménage à trois, prin implicarea insidioasă a OMC (Organizaţia Mondială a Comerţului) [în limba engleză, WTO – World Trade Organization (n. a.)], care a adoptat şi foloseşte Codexul ca reguli de referinţă pentru arbitrajul comercial, forţând statele membre să adopte Codexul în detrimentul şi cu încălcarea legislaţiei interne şi a sănătăţii şi drepturilor cetăţenilor acestor state, acest Codex, spuneam, încalcă exact acele drepturi stipulate şi întărite în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 Decembrie 1948, în cadrul Adunării Generale a aceleiaşi ONU de care vorbeam mai sus (aşa cum se poate vedea chiar pe site-ul Centrului de Informare ONU pentru România:
http://www.onuinfo.ro/documente_fundamentale/declaratia_drepturilor_omului/)!

Reproduc mai jos părţi din această declaraţie pentru a putea sublinia mai uşor şi comenta încălcările Drepturilor Omului de către Codex Alimentarius. Comentariile acestea nu au pretenţia de a fi exhaustive sau perfect logice; ele reprezintă raţionamentul meu simplu şi opinia mea sinceră în ceea ce priveşte încălcarea Drepturilor Omului de către Codex.

Preambul

Considerândrecunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii în lume,

Considerând că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de libertatea cuvântului şi a convingerilor şi vor fi eliberate de teamă şi mizerie a fost proclamată drept cea mai înaltă aspiraţie a oamenilor,

Considerândeste esenţial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul să nu fie silit să recurgă, ca soluţie extremă, la revolta împotriva tiraniei şi asupririi,

Considerând că este esenţial a se încuraja dezvoltarea relaţiilor prieteneşti între naţiuni,

Considerând că în Cartă popoarele Organizaţiei Naţiunilor Unite au proclamat din nou credinţa lor în drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea şi în valoarea persoanei umane, drepturi egale pentru bărbaţi şi femei şi că au hotărât să favorizeze progresul social şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în cadrul unei libertăţi mai mari,

Considerândstatele membre s-au angajat să promoveze în colaborare cu Organizaţia Naţiunilor Unite respectul universal şi efectiv faţă de drepturile omului şi libertăţile fundamentale, precum şi respectarea lor universală şi efectivă,

Considerând că o concepţie comună despre aceste drepturi şi libertăţi este de cea mai mare importanţă pentru realizarea deplină a acestui angajament,

Adunarea Generală proclamă

Prezenta Declaraţie Universală a Drepturilor Omului, ca ideal comun spre care trebuie să tindă toate popoarele şi toate naţiunile, pentru ca toate persoanele şi toate organele societăţii să se străduiască, având această declaraţie permanent în minte, ca prin învăţătură şi educaţie să dezvolte respectul pentru aceste drepturi şi libertăţi şi să asigure prin măsuri progresive, de ordin naţional şi internaţional, recunoaşterea şi aplicarea lor universală şi efectivă atât în sânul popoarelor statelor membre, cât şi al celor din teritoriile aflate sub jurisdicţia lor.

Articolul 1.
Toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi. Ele sunt înzestrate cu raţiune şi conştiinţă şi trebuie să se comporte unele faţă de altele în spiritul fraternităţii.

Comentariul I.V.:
Dacă eu m-am născut liberă şi egală în drepturi cu ceilalţi oameni, cei care fac Codexul nu consideră că noi avem aceleaşi drepturi cu ei, atunci când adoptă reguli şi iau decizii de parcă populaţia acestei planete s-ar afla sub tutela lor.

Declaraţia Drepturilor Omului îmi recunoaşte înzestrarea nativă cu raţiune şi conştiinţă, deci am, PRIN NAŞTERE, dreptul, cel puţin, la PREZUMŢIAsunt capabilă, inclusiv din punct de vedere legal, să iau decizii corecte în ceea ce priveşte viaţa şi sănătatea mea. Ceea ce nu este susţinut şi de afirmaţia următoare din Ghidul Vitaminelor şi Mineralelor, aşa cum poate fi găsită aici:
www.codexalimentarius.net/download/.../cxg_055e.pdf
Because foods contain many substances that promote health, people should therefore be encouraged to select a balanced diet from food before considering any vitamin and mineral supplement.

Traducere:
Deoarece alimentele conţin numeroase substanţe care susţin sănătatea, oamenii, prin urmare, trebuie să fie încurajaţi să aleagă un regim alimentar echilibrat înainte de a se gândi la vreun supliment alimentar bazat pe vitamine şi minerale.

Întrebarea care se pune este de ce TREBUIE să fim „încurajaţi”?

Dacă eu prin naştere sunt liberă şi înzestrată cu raţiune şi conştiinţă şi, deci, capabilă să iau decizii corecte, de ce TREBUIE să mă „încurajeze” cineva să iau anumite decizii [care aşa cum voi argumenta mai jos, sunt, practic, imposibil de luat după cum vrea Codexul (n. a.)], înainte de a lua alte decizii? Veţi spune, poate, că există şi oameni care nu sunt capabili să aleagă un mod de viaţă corect şi la aceasta răspund că acei oameni sunt puţini comparativ cu populaţia acestei planete, şi pentru ei există modalităţi legale suficiente pentru a fi ajutaţi (de familie sau de statul în care trăiesc) şi, ca atare, NU SE JUSTIFICĂ luarea de măsuri, LA NIVEL MONDIAL, pentru toate popoarele la un loc, ca pentru protejarea unor persoane lipsite de discernământ. Chiar şi cei care aleg un mod de viaţă diferit, chiar şi ei au dreptul, prin naştere, să aleagă ce mod de viaţă doresc! Avem dreptul, PRIN NAŞTERE, de a lua decizii bune sau greşite! La urma urmei, aşa învăţăm! Cine nu vrea să înveţe, e liber, prin naştere, să nu înveţe dacă nu vrea! De altfel, în calitate de persoană majoră şi vaccinată, consider că este strigător la cer să mi se dicteze natura hranei, porţiile şi dozele. Atunci când eram minoră şi depindeam de deciziile părinţilor în ceea ce privea alimentaţia, trebuia să mănânc cuminte ce şi cât mi se punea în farfurie, dar ca adult găsesc că este, pur şi simplu, strigător la cer să vină cineva şi să îmi dicteze ce tipuri şi cantităţi de hrană sau suplimente alimentare am voie să ingerez sau, şi mai puţin bine, să îmi impună să le respect regulile care, de departe, sunt în defavoarea mea. Comisia Codexului NU îmi este nici mamă şi nici tată, şi la fel OMS (Organizaţia Mondială a Sănătăţii) sau OAA (Organizaţia pentru Alimentaţie şi Agricultură a Naţiunilor Unite) şi nu au nici un drept de decizie asupra vieţii şi sănătăţii mele. Dacă ar fi venit la mine, personal, să îmi ceară să le acord aceste puteri discreţionare asupra fiinţei mele şi nu aş fi fost de acord, dar ei nici măcar nu ne cer voie! Gata, o mână de oameni decid şi noi stăm ca nişte oiţe cuminţi şi îi privim cum ne distrug!

„Făcătorii” Codexului nu se comportă fratern atunci când îmi încalcă libertatea de a alege singură în ceea ce priveşte sănătatea şi viaţa mea, atunci când îmi impun să folosesc numai vitaminele şi mineralele alese de ei (prin „listele pozitive” şi „negative”) şi în dozele alese de ei şi când îmi interzic să folosesc modalităţi naturale alternative de a-mi menţine şi reface starea naturală de sănătate, lucruri pe care le voi argumenta detaliat în articolele viitoare.

Articolul 3.
Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale.

Comentariul I.V.:
Acelaşi comentariu de mai sus, cu adăugarea faptului că securitatea persoanei mele este pusă în pericol atunci când sunt ameninţată cu închisoarea dacă folosesc alte vitamine şi minerale decât cele acceptate şi aprobate de Codex Alimentarius, cu atât mai mult cu cât aceste liste pozitive, prin puterile discreţionare acordate Codexului pot exclude oricând, în mod arbitrar şi fără justificări, plante şi chiar legume şi fructe care se folosesc de milenii în alimentaţia şi medicina tradiţională a diverselor state. Cu alte cuvinte, dacă „făcătorilor” Codexului li se năzare că muşeţelul sau usturoiul reprezintă un „pericol” pentru populaţie, le pot declara oricând în afara legii, fără ca noi să avem dreptul să protestăm. Şi în cazul în care încălcăm reglementările lor, mergând să culegem din natură plantele interzise, se poate ajunge la pedepse cu închisoarea sau la amenzi foarte mari. Şi chiar, în cazul în care reprezentanţii Codexului descoperă asemenea plante, ca specii spontane sau de cultură „ilegală”, pot decide distrugerea acelor plante, prin ardere, erbicide, sau orice alte mijloace, oriunde vor fi ele întâlnite, aşa cum se procedează peste tot în cazul culturilor interzise.

Articolul 4.
Nimeni nu va fi ţinut în sclavie, nici în servitute.

Comentariul I.V.:
Acelaşi ca şi la Articolul 1, cu adăugarea faptului că, Codexul ţine în sclavie atât timp cât, prin deciziile pe care le ia, şi care în mod evident sunt în detrimentul sănătăţii şi bunăstării cetăţenilor statelor membre, îşi asumă dreptul de viaţă şi de moarte asupra lor. Este vorba aici, de exercitarea puterilor sale discreţionare, care îi permit să impună statelor membre să aplice standardele Codex (deşi se pretinde că ele sunt voluntare, se prevăd sancţiuni aspre pentru neaplicarea lor!) trecând peste legislaţia internă a statelor respective, după cum se vede aici:
http://www.fao.org/docrep/005/y2200e/y2200e03.htm

(i) Full acceptance
Full acceptance of a general standard means that the country concerned will ensure, within its territorial jurisdiction, that a product to which the general standard applies will comply with all the relevant requirements of the general standard except as otherwise provided in a Codex commodity standard. It also means that the distribution of any sound products conforming with the standard will not be hindered by any legal or administrative provisions in the country concerned, which relate to the health of the consumer or to other food standard matters and which are covered by the requirements of the general standard.

Traducere:
(i) Deplina acceptare
Deplina acceptare a unui standard general înseamnă că ţara în cauză, în cadrul jurisdicţiei sale teritoriale, va avea grijă ca un produs căruia i se aplică standardul general să se conformeze tuturor cerinţelor standardului general, cu excepţia situaţiei în care nu se specifica altfel într-un standard al Codexului privind bunurile de larg consum. Înseamnă, de asemenea, că distribuirea oricărui produs sănătos care se conformează standardului nu va fi împiedicat prin nicio reglementare legală sau administrativă, din ţara în cauză, care priveşte sănătatea consumatorului, sau alte chestiuni legate de standarde alimentare, şi care sunt acoperite de cerinţele standardului general.

Cu alte cuvinte, distribuirea unui produs considerat sănătos de către CODEX, nu trebuie să fie şi nu va fi împiedicată de nicio reglementare legală sau administrativă internă (specifică legislaţiei ţării în cauză) care reglementează standardele alimentare şi pe cele privind sănătatea consumatorului… adică, în situaţia în care Codexul consideră că laptele cancerigen provenit din vacile injectate cu hormonul recombinant de creştere Monsanto sau că alimentele modificate genetic sau alimentele iradiate cu Cobalt 60 sau Cesiu 137 sunt sănătoase (sic!), ţara în cauză va fi obligată să le distribuie în condiţiile indicate de Codex (adică fără etichetare care arată că este un OMG – organism modificat genetic, un aliment iradiat (simbolul pentru iradiere este Radura, imaginea din dreapta şi se poate vedea (http://en.wikipedia.org/wiki/Radura) că este înşelător şi induce în eroare prin formă şi culoare etc.), chiar dacă legile ţării o interzic şi populaţia nu este de acord cu acest lucru!!!

Practic ţările membre, şi implicit cetăţenii statelor membre, devin sclavele şi sclavii Codexului, lucrând pentru Codex, şi îndeplinindu-i ordinele cu exactitate, fără drept de veto! E ca şi când cetăţenii statelor membre Codex s-ar afla sub tutela medicală a Codexului!

TUTÉLĂ s.f. 1. Autoritate dată de lege unei persoane sau acceptată de bunăvoie de aceasta, de a avea grijă, în mod gratuit, de o persoană minoră şi de averea sa sau de o persoană pusă sub interdicţie. 2. Ţinere a unei persoane, a unui stat etc. (în mod abuziv) sub ascultare, sub dependenţă. DEX

SCLAVÍE, Fig. Stare de totală dependenţă politică, socială şi economică în care este ţinută o ţară, o categorie socială, un individ - DEX.

Din câte ştiu, numai prin intermediul instanţei judecătoreşti se stabileşte dacă o persoană, un grup sau o categorie de persoane necesită punerea sub tutelă medicală sau sub interdicţie [interdicţie judiciară: Mijloc de ocrotire judiciară a persoanelor lipsite de discernământ, aflate în imposibilitatea de a se îngriji de interesele lor sau de a-şi exercita drepturile civile (n. a.)], dar pentru ca o asemenea decizie să fie validă, trebuie să fie dovedită, fără niciun dubiu, lipsa de discernământ sau incapacitatea de decizie a persoanei, a categoriei sau a grupului, incapacitate care este de obicei generată de statutul de minor, de consumul de alcool, de medicamente, sau chiar de anumite afecţiuni psihice.
A fost cumva un proces pe planeta aceasta privind tutela medicală sau punerea sub interdicţie a cetăţenilor acestei planete şi nu ştiu eu? Categoric, nu! Dar ei aşa acţionează! De parcă întreaga populaţie a acestei planete ar fi incapabilă din punct de vedere juridic şi necesită punerea sub tutelă medicală sau sub interdicţie.

Articolul 5.
Nimeni nu va fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente crude, inumane sau degradante.

Comentariul I.V.:
Codexul supune la tortură alimentară atunci când impune ca pe piaţa internă să fie vândute numai alimente conforme cu standardele lui, alimente care sunt în marea lor majoritate sintetice, nocive şi pline de aditivi alimentari extrem de toxici (glutamat monosodic – al cărui principal efect este obezitatea, ciclamaţi, care produc cancer la rinichi etc… aşa cum se poate vedea şi în lucrarea Enciclopedia Aditivilor a prof. yoga Gregorian Bivolaru şi în alte lucrări, precum cele ale dr. Mencinicopschi.) Supune la un tratament inuman şi degradant atunci când îi tratează pe cetăţenii statelor membre ca pe nişte persoane lipsite de discernământ, incapabile să aleagă corect în privinţa vieţii şi a sănătăţii lor, aşa cum am precizat şi mai sus.

Citiţi aici continuarea articolului


Acţiunile criminale de intoxicare a populaţiei prin intermediul chemtrails-urilor s-au intensificat în ultima perioadă

Share/Bookmark


de Mihai Vasilescu

Dezvăluirile incendiare care s-au făcut în ultima vreme despre chemtrails (aşa-zisele „dâre ale morţii” pe care le lasă în urma lor unele avioane) nu au reuşit să oprească acţiunile criminale ale celor care se folosesc de orice mijloace, oricât de abjecte, pentru a reduce populaţia globului la 1 miliard de oameni.

Pentru aceasta, printre alte metode criminale de intoxicare, otrăvire şi îmbolnăvire a oamenilor, sunt răspândite pe cale artificială, de exemplu prin pulverizare din avioane, substanţe toxice, virusuri şi germeni patogeni. Am primit de la un cititor al site-ului yogaesoteric din Bristol, Anglia, nişte fotografii extrem de elocvente ale unor chemtrails-uri apărute recent în zona respectivă.

Fenomenul nu este singular, ba din contră. Nici în România nu suntem feriţi de aceste acţiuni criminale. În ţara noastră se pot observa deseori aceste dâre chimice deasupra mai multor oraşe. De exemplu, în luna martie a acestui an, în mai multe oraşe din sudul ţării a căzut din cer o pulbere cărămizie ce conţinea fier, cupru, plumb şi alte metale grele. Acest praf a putut fi observat în săptămânile care au urmat şi în Bucureşti, în judeţul Constanţa, în Bărăgan. Specialiştii Agenţiei de Protecţia Mediului spun că în mod normal, în aer nu ar trebui să existe nicio urmă de astfel de metale şi că inhalarea lor este deosebit de periculoasă.

În Dobrogea, de exemplu, ploaia de pulbere conţinea crom, plumb, nichel, arseniu şi cadmiu, metale care se găsesc în mod normal în sol şi nicidecum în aer. De asemenea s-a eliminat ipoteza că aceste prafuri au fost aduse de la mare depărtare de curenţii de aer, deoarece în acea perioadă meteorologii nu au constatat nicio mişcare a curenţilor de aer care să fi venit din nordul Africii, aşa cum au presupus cei de la Mediu.

Această ipoteză nu a fost decât „praf în ochi” (de data aceasta, la propriu) pentru naivii care se lasă prostiţi de declaraţiile sforăitoare ale autorităţilor.

Multe persoane au observat aceste prafuri chimice ce cad din cer sub formă de ploaie sau se depun pur şi simplu pe lucrurile aflate la sol. Unii spun că după ploaie, frunzele au fost acoperite de negreală şi de atunci tufele de flori nu mai înfloresc. Alţii spun că legumele se ofilesc şi florile arborilor fructiferi se scutură înainte de vreme, în urma unor astfel de ploi otrăvite. La fel se petrece cu viţa de vie, care pare arsă.

Fostul primar Peter Vereecke din Evergem, Belgia a făcut unele afirmaţii legate de ceea ce el numeşte „o industrie a morţii – Chemtrails” , într-un interviu luat de Willy De Buck în ziarul De Gentenaar, 26 iulie 2009. Aici citiţi varianta online:
http://chellow.blogspot.com/2009/07/former-mayor-crusade-against-white.html

Redăm fragmente din acest interviu:
„…Chemtrails sunt nori de chimicale şi germeni cauzatori de boli care intenţionat sunt împrăştiaţi peste noi pentru a ne îmbolnăvi şi a ne manipula comportamentul.”

Opinia mea este următoarea: toate procesele globale implică bani, putere şi control. Creierele din spatele Chemtrails se află la vârful industriilor farmaceutice şi chimice. Acum 100 de ani de exemplu, 1% din oameni aveau cancer. Astăzi a ajuns să aibă cancer unul din trei oameni. Acest fapt este foarte convenabil pentru unii.

Industria curativă a cancerului este o afacere de miliarde de dolari. La fel ca şi tratamentul atâtor boli „spreiate din avioane” în ultimii 10-15 ani. Alzheimer, Parkinson, autism, ADHD, astm, diabet, alergii… niciodată nu am fost atât de bolnavi ca şi acum. Psihicul nostru, sănătatea emoţională şi intelectuală sunt sistematic subminate. Cum explicaţi asta?”

Priviţi. Cu certitudine ei joacă un rol în asta pentru că avioanele care împrăştie substanţe sunt folosite mult mai intensiv în ultimii câţiva ani. Puteţi observa fenomenul în ţara noastră (Belgia) cel puţin 10 zile pe lună. De ce nu vedeţi aceste Chemtrails deasupra Saharei sau Amazonului?
Pulverizarea chimicalelor asupra acestor zone menţionate ar fi o acţiune lipsită de sens atâta timp cât acolo nu trăiesc oameni. Întregul nostru mediu este infestat chimic: mâncarea, sistemul de sănătate, totul este bazat pe chimie.
Nimeni nu face nimic…

Pentru că procesul nostru de gândire este condiţionat. Priviţi ochii oamenilor de pe stradă, sunt sedaţi şi se plimbă ca nişte zombi. Priviri plictisite lipsite de „bucurie de viaţă” şi fără o perspectivă a vieţii. De aici începe cruciada mea: oameni treziţi-vă, deschideţi-vă ochii, acţionaţi, înainte să fie prea târziu
!”


yogaesoteric
9 iunie 2010


"Say Say Say", cea mai populară piesă interpretată de Michael Jackson

Share/Bookmark


Michael Jackson Potrivit revistei Billboard, hitul "Say Say Say", lansat în 1983 alături de Paul McCartney, este cel mai popular cântec interpretat de Michael Jackson, informează accesshollywood.com.

Pe locurile următoare în top s-au situat "Billie Jean", "I'll Be There", "Beat It" şi "Rock With You". Piesa "Billie Jean" a fost No.1 în topul Billboard timp de şapte săptămâni, iar "Say Say Say" s-a menţinut pe prima poziţie timp de şase săptămâni. Însă duetul McCartney-Jackson a rămas în Top 10 mai multe săptămâni.

Revista Billboard publică o serie de statistici în aceste zile care preced comemorarea unui an de la decesul "regelui muzicii pop".

Citeşte şi: Rowe: "Michael a fost omorât pentru că nu a vrut să-şi vândă drepturile muzicale"Două bătrâne au încercat să se sinucidă din cauza diminuării pensiilor

Share/Bookmark


18 Iunie 2010, ora 11:49
Mareste fontul| Trimite pe facebookr| Trimite pe twitter| Trimite pe yahoo messenger| Trimite pagina unui prieten| Printeaza pagina

Foto simbol - arhiva RingierMedicii de la Spitalul Clinic de Urgenţe Sfântul Ioan din Iaşi au constatat că două femei în vârstă au decis să îşi pună capăt zilelor de teamă că vor muri de foame.

Bunicuţele, în vârstă de 80, respectiv, 89 de ani, au fost aduse în stare gravă la Spitalul Clinic de Urgenţe Sfântul Ioan din Iaşi după ce au ingerat medicamente în scop suicidar. Cele două octogenare au avut acelaşi motiv pentru gestul lor, teama că după diminuarea pensiilor vor muri de foame şi nu vor mai avea bani de medicamente.

Dr. Tudor Ciuhodaru, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Urgenţe Sfântul Ioan din Iaşi, a afirmat că după stabilizarea în Unitatea de Primire a Urgenţelor (UPU) cele două bătrâne au fost internate la Clinica ATI - Toxicologie.

Prognosticul de viaţă, susţine dr Ciuhodaru, este rezervat, potrivit Agerpres.

sursa libertatea


Thursday, June 17, 2010

Dope-Now Is The Time

Now is the time
For me to step into your mind, listen up
Cause now is the time
For me to stand and be the one
Second to none
And time for you
To stand and be
The man that I am
The man

Now is the time
What are you waiting for

Now is the time
For me to step into the light, step it up
Cause now is the time
Now is my time
Now is our time
Now is the time
For me to stand up for the right
And I'm ready and willing to fight
For the master plan of the man
With the jam has the upper hand
Here I am

Now is the time
What are you waiting for
Now is the time

Now is the time
For me to rise above the crowd
And I'm doing it loud and proud
For the master plan I begin
With the jam here I am

Now is the timeShare/Bookmark

Dope - Another dayShare/Bookmark

Billy Idol - White Wedding Official videoclipShare/Bookmark

REVOLUTION

Share/Bookmark
"Revolution"

It's our time
To make a stand
You and me one by one
Up against the man
It's about time
To understand
You and were the ones
With the upper hand

Revolution
Can you hear me
This is our time
Revolution
Are you with me
It's about time

It's our time
Where here to stay
It's begun everyone better fuckin pray
It's about time
Were not afraid
One by one by the gun
Now your gonna pay

I think it's our time for

Revolution
Can you hear me
This is our time
Revolution
Are you with me
It's about time

Our whole life we've felt the upper hand of the man
Who was born into the wealth of this sytematic fuckin scam
And never had the ability to ever fucking understand
Or the patience or the courage or the strength to withstand god damn
The weight of the world is on the shoulders of the man who can
But that's the way it is and it's the way it's always fucking been
Forever and ever since this cold black world began
Ruled by greed and by pocrisy and the superficial mind fuck again

Revolution
http://www.youtube.com/watch?v=b9qT8SnmIy0&feature=related

EBA SI-A TRAS CARTIER LA PARIS

Share/Bookmark

Reporterii ziarului "Tricolorul" au stabilit adevărul:

De ADEVĂRATUL SERVICIU ROMÂN DE INFORMAŢII

În timp ce tot mai mulţi români mor, efectiv, de foame - camarila portocalie, în frunte cu Dictachiorul şi familia sa, uzează de metode şmechereşti pentru a-şi ascunde de ochii Poporului Român banii şi proprietăţile dobîndite în cadrul unui regim care a avut un singur scop: îmbogăţirea personală şi sărăcirea celor mulţi. Tot mai des în ultima perioadă, atît pe Internet, cît şi în presa audiovizuală, s-a vorbit de proprietatea achiziţionată la Paris de Traian Băsescu pentru zestrea "Gogoşicii lu' tata", a cărei carieră politică, de europarlamentar, are la bază imensa fraudă electorală executată de activul PDL şi Serviciile Secrete aservite.

Afirmaţiile făcute de nenumărate ori de preşedintele PRM, domnul Corneliu Vadim Tudor, cu privire la această problemă, au rămas de fiecare dată fără răspuns. Nici Traian Băsescu, nici EBA, sau oricare alt demnitar al camarilei (purtător de cuvînt al Preşedinţiei, al PDL etc.) nu au catadicsit să clarifice acest subiect. Tăcerea lui Băsescu, devenită proverbială atunci cînd el e chemat să-şi explice nelegiuirile şi hoţiile, are o explicaţie - aceea că el se simte bine protejat.
Manevrele de a ascunde averile uriaşe dobîndite ilicit, sau conturile în care au fost vărsate sume enorme de bani, ce nu pot fi justificate - au devenit o artă pentru clientela portocalie, iar Traian Băsescu şi familia sa (cele două fete şi fratele Mircea Băsescu) pot fi consideraţi maeştri în domeniu.
Pe acelaşi principiu a fost achiziţionată în Franţa, la aproximativ 35 de kilometri de centrul Parisului, în Yvelines, şi celebra rezidenţă a Elenei Băsescu. Aceasta este situată într-un modern cartier privat, de genul Cartierului Francez din Bucureşti, sau al celui construit de escrocul Tînţăreanu în "paradisul verde" de la Corbeanca (probabil modelul românesc a fost copiat de aici) şi este, de fapt, un ansamblu rezidenţial, compus din trei proprietăţi, pentru care preţul de achiziţie a fost, conform surselor existente pe piaţă, de circa 950.000 de euro, inclusiv taxele; un preţ de criză. Întregul "quartier privé", cum îi spun francezii, este o splendidă "oază" rezidenţială, cu circa 40 de ansambluri de locuinţe, înşirate de-a lungul unor micuţe şi cochete străzi private, cu multă verdeaţă.
Pentru a se pierde urma banilor şi a fi mascată, achiziţia imobiliară, numită de apropiaţi "Zestrea Prinţesei EBA", a fost făcută pe numele unei companii off-shore, cu sediul la Limassol, BAECO LTD. Surse apropiate de tranzacţie şi care cunosc foarte bine situaţia afirmă că Elena Băsescu a dat avansul de aproximativ 50.000 de euro în noiembrie 2009. În acea perioadă, EBA şi SYDA (viitorul soţ) băteau, împreună cu agenţi imobiliari, împrejurimile Parisului pentru a vedea locuinţele oferite spre vînzare de diverse agenţii. Cînd a ajuns la actuala proprietate, Elena Băsescu a fost atît de încîntată, încît a doua zi a dat avansul de urgenţă, pentru a nu o pierde. Atunci cînd a făcut asta, nu a apucat să se consulte cu tatăl ei, Băsescu aflîndu-se în acea perioadă ocupat cu campania electorală. Cînd a aflat de avans, el s-a enervat, ţipînd la ea şi reproşîndu-i că lucrurile de acest gen nu se rezolvă aşa. Ulterior, pe la mijlocul lunii ianuarie 2010, tranzacţia s-a încheiat în numele companiei cipriote BAECO LTD, pentru ca afacerea să nu ducă direct la numele Băsescu. De achiziţie, de încheierea şi de perfectarea actelor s-a ocupat nimeni altul decît soţul metresei prezidenţiale Elena Udrea, Dorin Cocoş, care este considerat, în grupul ce tîlhăreşte România, un specialist în astfel de operaţiuni. Acesta a şters cu grijă toate urmele lăsate de handicapata grăbită precum fata mare la măritat, inclusiv chitanţa prin care fusese perceput avansul de agenţia imobiliară care reprezenta proprietarul. Din informaţiile noastre, firma cipriotă BAECO LTD are ca acţionari 75% compania libaneză Coral Enterprises LTD, cu sediul social în Beirut, restul de 25% aparţinînd unor persoane anonime. Acelaşi tip de acţionariat anonim se află şi în spatele firmei libaneze, la vedere fiind, în ambele companii, un personaj necunoscut publicului, Mehmet Lakkis, care ocupă şi funcţia de administrator al firmei din Liban, dar şi pe cea de administrator al firmei cipriote. Prin acţionariat anonim se înţeleg acei acţionari ai unei firme care deţin aşa-numitele acţiuni la purtător. Mai mult ca sigur că acestea sînt controlate de clanul Băsescu, care foloseşte firmele pentru a masca o parte din diversele operaţiuni financiare efectuate cu "bani negri".
Proprietatea are, la vedere, două corpuri de clădire, unite între ele printr-o scară care permite comunicarea. În curtea interioară, vegetaţia abundentă ascunde o a treia clădire, la fel de impunătoare. Întreg ansamblul are circa 12 dormitoare, 3 camere de zi, 3 terase, garaje subterane, dependinţe, precum şi o curte interioară verde, care s-ar putea să aibă şi piscină. În mod sigur, una dintre vile e destinată pazei SPP (probabil una din cele aflate la stradă). Nimeni nu ştie planurile Dictachiorului cu această nouă proprietate, care este uriaşă în comparaţie cu necesităţile viitorului cuplu de odrasle portocalii. Preţul întregului ansamblu a fost, repetăm, de aproape 1 milion de euro. Acesta este unul confirmat, indirect, de piaţa imobiliară din zonă. Spre exemplu, o simplă garsonieră într-un bloc de 3 etaje, situat în aceeaşi localitate, cu o suprafaţă de circa 19 mp, plus dependinţe, este de vînzare la una din agenţiile imobiliare locale cu preţul de 92.000 de euro, într-o zonă care nu oferă nici pe departe confortul şi liniştea ambianţei în care este amplasată proprietatea în discuţie. Aceleaşi surse, consultate cu ocazia elaborării anchetei de faţă, ne-au spus că la sfîrşitul acestei săptămîni ar fi trebuit să aibă loc la Paris nunta celor doi copii de bani gata, EBA şi fantele de Dorobanţi, SYDA, numai că aceasta a fost amînată, pentru că socrul mic a considerat inoportun evenimentul, în condiţiile amplelor mişcări sociale din ţară, generate de reducerea pensiilor şi a salariilor. Informaţiile difuzate de o agenţie de presă referitoare la un palat de pe Str. Peperié (Paris) erau adevărate doar în parte: acolo au stat EBA şi SYDA cu chirie, timp de 7-8 luni, casa fiind un monument istoric.


Dope- Fuck The Police lyrics

Giant 80 Meter Wide Sinkhole Opens in China

CREMA DE ZAHAR ARS

Share/Bookmark

O reţetă pe zi | Cremă de zahăr ars

17 Iunie 2010
Mareste fontul| Trimite pe facebookr| Trimite pe twitter| Trimite pe yahoo messenger| Trimite pagina unui prieten| Printeaza pagina

Preparare Ingrediente
50 g de zahăr se pun în cratiţă, la foc mic. Când începe să se topească, se întoarce cratiţa astfel încât zahărul să acopere uniform pereţii vasului. Se lasă să se răcească. Se amestecă cu mixerul ouăle, laptele, restul de zahăr, zahărul vanilat şi se toarnă în cratiţă peste zahărul ars. Se dă la cuptor, la foc mediu, timp de 30-40 de minute, până se întăreşte. Se serveşte rece, de la frigider. ♥ 6 ouă
♥250 g zahăr
♥un litru de lapte
♥un plic de zahăr vanilat

Cremă de zahăr ars


Michael Jackson Speech About Sony and Tommy MottolaShare/Bookmark

Personajele din tragedia lituaniana, executate de pedofili?

Share/Bookmark

Iunie 15, 2010

Posted by Simona Ionescu

Incredibila poveste de pedofilie din Lituania continua, desi tatal si-a razbunat fetita abuzata de un judecator, de un alt inalt functionar guvernamental si de matusa copilei. Barbatul isi acuza si sotia de implicare intr-o retea de pedofilie, alaturi de sora ei, dar aceasta a scapat de pedeapsa lui fiind plecata din tara in ziua fatidica. A scapat de glont si functionarul guvernamental Usas, dar acesta a fost gasit mort duminica.

atv

De putin timp, tatal (cautat prin Interpol pentru uciderea judecatorului si a cumnatei sale) a fost si el gasit mort, in conditii suspecte pentru toata lumea, dar nu si pentru anchetatorii lituanieni. Drasius Kedys, spun procurorii, ar fi avut o alcoolemie foarte mare si ar murit inghetat intr-o padure in care se ascundea.

Duminica, Andrius Usas, cel de-al doilea suspect de abuzarea fetitei lui Keydes, dar care scapase de glontul tatalui indurerat, a murit tot in conditii suspecte. A iesit sa se plimbe cu un ATV, iar cateva ore mai tarziu a fost gasit de un localnic mort, cu fata in jos, langa ATV-ul rasturant. Toata lumea crede ca aceste ultime decese sunt, de fapt, eliminari ale grupului de pedofili din inalta societate lituaniana, care incearca astfel sa scape de toti martorii implicati in tragedia familiei Keydes. Sunt exprimate temeri ca urmeaza la rand lichidarea fetitei si a mamei sale. Deocamdata, micuta a fos lasata in grija bunicilor paterni, la presiunea locuitorilor din zona in care locuieste.

Opinia publica din mai multe tari europene au facut mitinguri de protest la adresa autoritatilor lituaniene, acuzate ca acopera o retea de pedofili din clasa de sus. De asemenea, au fost create pagini pe Facebook si forumuri de dezbatere despre aceasta poveste tulburatoare. Pobabil, ca intr-.o zi, Hollywood-ul va face si un film.

30396_115836088461550_100001054778799_104431_668949_n

Aveti aici fotografii emotionante!


FETITA LUI DRASIUS KEDYS IN PERICOL!!!!!

Share/Bookmark

Vor să o ucidă pe fata vânătorului de violatori

17 Iunie 2010 | Articol semnat de Alina Vlad
Mareste fontul| Trimite pe facebookr| Trimite pe twitter| Trimite pe yahoo messenger| Trimite pagina unui prieten| Printeaza pagina

Pericol uriaş pentru Deimantela, fetiţa de cinci ani din Lituania al cărei tată, Drasius, i-a executat pe cei care au agresat-o sexual.

Moartea recentă a celui de-al treilea pedofil lituanian
care a agresat-o, in 2008, pe micuţa Deimantela, fetiţa "vanătorului de violatori" Drasius Kedys, a scos la iveală, zilele acestea, detalii şocante.

Oamenii păzesc strada unde se află casa în care stă Deimantela cu bunicii După ce a fost căutat prin toată Europa pentru a fi pedepsit, Drasius a fost găsit mort în aprilie, pe un câmp, înecat cu propria vomă. Părinţii îndureraţi nu s-au dezlipit de sicriul lui

Imaginea cu Drasius ţinându-şi în braţe fetiţa a impresionat o lume întreagă, anul trecutDeşi cei care au molestat- o sexual pe Deimantela în urmă cu 2 ani sunt morţi - doi ucişi anul trecut de Drasius Kedys şi unul care a murit într- un accident cu ATV-ul zilele trecute - fetiţa care e acum în grija bunicilor e în mare pericol. Conform presei din Lituania, o reţea uriaşă de pedofili, din care fac parte parlamentari şi magistraţi, ar pune la cale uciderea fetiţei şi a mamei sale - cea care, de fapt, a închiriat-o pentru a fi abuzată sexual.

“Oameni cu influenţă din Lituania se tem să nu le fie descoperite apucăturile. Căci pe lângă faptul că fac sex cu copii, se mai ocupă şi cu trafic de arme şi de stupefiante. Şi vor să-şi acopere urmele lichidând martorii. Doar micuţa Deimantela şi mama ei îi mai pot identifica. Aşadar, trebuie să piară”, a scris presa lituaniană. Deocamdată, fetiţa se află în siguranţă la bunicii din partea tatălui şi e păzită zi şi noapte de zeci de oameni, care stau de bunăvoie în faţa casei lor.
libertatea.ro

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites