Saturday, October 24, 2009

MEDITATIE TANTRICA-BHUVANESHWARI, FORTA SPATIULUI

23.45-24.00
TRATAKAM (fixarea cât mai atentă cu privirea) asupra YANTRA-ei MARII PUTERI COSMICE BHUVANESHWARI, ce va fi simultan însoţită de rostirea fără încetare a numelui său (BHUVANESHWARI) (aceasta este valabil numai pentru aceia care nu au iniţierea care le permite comuniunea cu BHUVANESHWARI).

ÎNCEPUTUL PROPRIU-ZIS CARE ESTE VALABIL NUMAI PENTRU CEI CARE AU INIŢIEREA ÎN COMUNIUNEA CU MAREA PUTERE COSMICĂ BHUVANESHWARI

24.00 (0.00)-0.10 CONSACRAREA fructelor acestei fuziuni amoroase către MAREA PUTERE COSMICĂ BHUVANESHWARI. În cazul în care ambii iubiţi primesc un răspuns afirmativ la această consacrare ei urmează să realizeze în continuare celelalte etape.

0.10-0.15 EVOCAREA MENTALĂ, fiind cu ochii închişi, a chipului lui GRIEG pentru a intra în mod GLOBAL în comuniune subtilă, spirituală, telepatică cu CÂMPUL DE FORŢĂ PE CARE ÎL VA MANIFESTA. Aceasta evocare va fi realizată la unison atât de către bărbaţi cât şi de către femei. Sugerăm în prealabil pentru a realiza cât mai bine această vizualizare să se recurgă la o fotografie pe care fiecare o va privi în prealabil cu multă atenţie înainte să se înceapă respectiva evocare mentală.

0.15-0.25
Simţind în continuare starea de comuniune şi REZONANŢĂ cu CÂMPUL DE FORŢĂ CE VA FI MANIFESTAT ATUNCI DE GRIEG, atât bărbatul cât şi femeia vor intra intens, plenar şi profund în stare de REZONANŢĂ cu CÂMPUL FOARTE PUTERNIC de TRANSFIGURARE, COSMIZARE ŞI ADORARE A FEMEII IUBITE ÎN IPOSTAZA DE SHAKTI PERFECTĂ (o pură şi încântătoare prezenţă benefică feminină, divină, fascinantă, misterioasă, elevată, euforică, paradisiacă, maternă, copleşitoare prin grandoarea şi dragostea ei care îmbrăţişează şi face să se manifeste TOT şi TOATE în MACROCOSMOS, ea răspunzând fulgerător şi fără încetare la orice idee sau intenţie a VOINŢEI ATOTPUTERNICE A LUI DUMNEZEU TATĂL). UN SFAT FOARTE IMPORTANT PENTRU BĂRBAŢI

Atenţie!!! Dat fiind faptul că acest CÂMP DE TRANSFIGURARE, COSMIZARE şi ADORARE A IUBITEI, ce va fi manifestat pentru a susţine această impulsionare paranormală va fi foarte puternic, ATRAGEM CU ANTICIPAŢIE ATENŢIA ÎN SPECIAL BĂRBAŢILOR CĂ MIŞCĂRILE EROTICE PROPRIU ZISE ŞI MAI ALES RITMUL CE VA FI ANGRENAT ÎN TIMPUL JOCULUI AMOROS SĂ FIE LENT SAU CHIAR FOARTE LENT, PENTRU A SE PUTEA TRANSMUTA ÎNTR-UN MOD ARMONIOS POTENŢIALUL SEXUAL, SUBLIMÂNDU-SE ÎN MOD GRADAT ENERGIA SUBTILĂ REZULTATĂ ÎN ETAJELE SUPERIOARE ALE FIINŢEI. 0.25-0.35 TRANSFIGURAREA şi COSMIZAREA plenară, amplă şi intensă a iubitei de către bărbat, pornind mai ales de la capacităţile şi însuşirile specifice pe care acesta le admiră cel mai mult la ea. Aceste calităţi şi însuşiri vor fi evocate de bărbat în minte (rând pe rând) gândindu-se că ele devin atunci ca prin farmec foarte puternice şi se manifesta plenar şi profund în universul lăuntric al iubitei sale, fiind totodată resimţite atunci de el într-un mod copleşitor şi cu o mare forţă. În cazul în care transfigurarea femeii nu se poate realiza pentru că bărbatul (iubitul) nu a descoperit încă nici măcar două calităţi la iubita sa pe care să le admire, sugerăm să se realizeze transfigurarea iubitei pornind de la ASPECTELE ASTROLOGICE: CONSTELAŢIA ZODIACALĂ, ASCENDENTUL, NITYA în care ea este născută. În această situaţie bărbatul se va raporta în conformitate cu sugestiile de mai sus şi într-un asemenea caz el va evoca rând pe rând calităţile (pe care le-a studiat în prealabil într-o lucrare de astrologie) principale ale zodiei ei precum şi acelea ale ascendentului ei (acesta evident numai daca îl cunoaşte).

0.35–0.40 Evocarea la unison de către ambii iubiţi a tuturor MOMENTELOR excepţionale, minunate, mirifice ale ÎNCEPUTULUI RELAŢIEI LOR DE IUBIRE. Aceasta etapă va fi realizată de ambii iubiţi la unison.

0.40–0.55
PRELUDIUL

0.55–3.40 JOCUL AMOROS PROPRIU ZIS

3.40–3.50 POSTLUDIUL. În timpul postludiului cei doi iubiţi vor rămâne strâns îmbrăţişaţi şi vor resimţi la unison profund empatic având ochii închişi (fiind pentru aceasta cât mai atenţi unul la celălalt) starea profundă de iubire paradisiacă, de fericire, de bucurie spirituală, de îndumnezeire, de mister, de împlinire, de polarizare intensă şi profundă.

INTEGRAREA CUPLULUI AMOROS INTIM UNIT ÎN REALITATEA TAINICĂ A MACROCOSMOSULUI

3.50–4.00
Se va evoca atunci integrarea fiecărui cuplu ca fiind o tainică sfera unificată şi perfect polarizată într-un MICROCOSMOS COMUN - ANDROGINUL GLORIOS care este apoi făcut să fuzioneze în ipostaza de PARTE COMPONENTĂ, CE SE INTEGREAZĂ PERFECT ŞI ÎNTR-UN MOD ORGANIC ÎN MARELE TOT GIGANTIC AL MACROCOSMOSULUI. Se va simţi atunci plenar integrarea MICROCOSMOSULUI COMUN al celor doi iubiţi intim fuzionaţi ca fiind o PARTE componentă ce se integrează în MARELE TOT AL MACROCOSMOSULUI şi se va conştientiza într-un mod inefabil OGLINDIREA MIRIFICĂ, ENIGMATICĂ a MARELUI TOT (MACROCOSMOSUL) în fiecare PARTE A UNIVERSULUI LOR LĂUNTRIC.

4.00–4.15 SUBLIMAREA ARMONIOASĂ A ENERGIILOR SUBTILE REZULTANTE LA NIVELUL LUI SAHASRARA.
Meditaţie de sublimare armonioasă a energiilor subtile rezultante NUMAI la nivelul centrului fundamental de forţă SAHASRARA. În final se va contempla starea elevată, transcendentă, extatică, ce va apare către finalul acestui proces de sublimare.
Această meditaţie de sublimare va fi realizată de către cei doi iubiţi la unison ţinându-se de la început până la sfârşit de mâini, întocmai ca la faza de realizare a CONSACRĂRII FRUCTELOR ACESTEI FUZIUNI CĂTRE MAREA PUTERE COSMICA BHUVANESHWARI.


4.15–4.25
MANIFESTAREA LA UNISON A UNEI STĂRI DE RECUNOŞTINŢĂ FAŢĂ DE DUMNEZEU TATĂL Exprimarea umilă şi plină de iubire a unei stări de MULŢUMIRE faţă de DUMNEZEU TATĂL. Ridicându-se în picioare şi orientându-se cu faţa către RĂSĂRIT, cei doi iubiţi vor rosti atunci cu VOCE TARE la unison (eventual unul dintre ei va citi formula de mulţumire de pe o foaie cu voce tare, iar atunci celălalt va rosti şi el aceeaşi formulă la unison): ÎŢI MULŢUMESC TATĂ CERESC CĂ NE-AI DEZVĂLUIT TAINELE IUBIRII PURE, NESFÂRŞITE, ŞI PARADISIACE.
PLINE SUNT CERURILE ŞI PĂMÂNTUL DE MISTERELE ŞI GLORIA TA CEA VEŞNICĂ.
FACĂ-SE DOAR VOIA TA ÎN ŞI PRIN FIINŢELE NOASTRE CARE ACUM SUNT UNITE ÎNTR-O SINGURĂ SFERĂ ANDROGINALĂ SACRĂ.
AJUTĂ-NE SĂ DESCOPERIM CĂ AM FOST FĂCUŢI FIECARE FĂPTURI ANDROGINALE CARE EXISTĂ DUPĂ CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA TA.
SLĂVIT SĂ FIE ACUM ŞI PURUREA NUMELE TĂU CEL SFÂNT.
AMIN! AMIN! AMIN!


În final se va simţi şi contempla cu umilinţă şi iubire în universul lăuntric starea înălţătoare de graţie a lui DUMNEZEU TATĂL care se va revărsa în trupul şi în fiinţa celor doi iubiţi sub forma unui flux intens, pur, copleşitor, extatic, dumnezeiesc, ce se va manifesta ca un fior inefabil ce curge de sus în jos, intrând prin creştetul capului.


4.30–8.00
EXPERIMENTAREA LA UNISON DE CĂTRE CEI DOI IUBIŢI A FENOMENULUI DE “AVALANŞĂ“. Aceasta va implica atunci conştientizarea întregii game de fenomene subtile paranormale, inefabile, euforice, afective, spirituale, care vor apare între cei doi iubiţi de îndată ce bărbatul (se sugerează că este cel mai bine că bărbatul să se deplaseze atunci la distanţă) se deplasează la o distanţă cât mai mare de locul unde el a făcut dragoste cu iubita sa. Cei care au la dispoziţie o maşina se pot deplasa la minim 50 de kilometri de locul unde va rămâne iubita. Sugerăm apoi (pe cât posibil) ca cei doi iubiţi să rămână după aceea separaţi şi să se întâlnească abia după ora 12 în ziua următoare. Ei îşi vor împărtăşi cu acea ocazie unul altuia stările pe care le-au trăit în timpul experimentării la unison a efectului de “avalanşă“. Ei îşi vor putea nota în prealabil tot ceea ce vor simţi fiecare atunci şi vor menţiona în însemnările făcute orele la care s-au produs acele fenomene pentru a constata astfel anumite sincronicităţi semnificative care au apărut cu acea ocazie la distanţă între ei.

Timp de 49 de zile de la data respectivă cei doi iubiţi vor fi cât mai atenţi la toate fenomenele tainice de SINCRONICITATE, cât şi la alte experienţe de altă natură (spirituală, mistică) care vor apare ulterior între ei sau eventual la fiecare dintre ei.
VĂ URĂM SUCCES!!!
Totodată vă asigurăm cu anticipaţie că SUCCESUL acestei impulsionări paranormale va fi pentru fiecare cuplu foarte mare, iar pentru unele cupluri el va fi uluitor.

În felul acesta veţi descoperi plini (pline) de fericire că Dumnezeu este IUBIRE. Unele cupluri care vor fi pregătite aşa cum trebuie vor trăi în cursul acestei exemplificări stări de ORGASM COSMIC. Mulţi bărbaţi vor descoperi cu o mare încântare că adorarea frenetică a femeii iubite îi face să trăiască starea inefabilă de MISTER, care le revelează existenţa în fiinţa iubită a ETERNULUI FEMININ.

SURSA YOGAEZOTERIC

Yasmin Levy - La Alegria


yo bebo y bebo y bebo para olvidarte

yo duermo y duermo y duermo para no pensar

maldito mundo
vivir para pagar por el pecado de amarte
maldita tu
sueltame

te digo que vida no tengo
y es por tu culpa
las noches igual que los días
de soledad
oh dio mio
ayúdame para matar este amor
que está en mi corazón
bendito dio sálvame

solo caminando en el camino de este mundo
y no tengo más fuerza para luchar
pensaba que amarte fue el remedio del dolor
pero el dolor se hizo grande más y más
te dejo para siempre vida mia no te olvides
que soy hombre que existe para ti
y el cante de mi vida te regalo para siempre
hasta que llegue el día del morir

JOCUL IUBIRII LUI KRISHNA

VISHNU Marele zeu ce viseaza tesatura magica a universului, a venit pe pamint ca KRISHNA, zeul iubirii neconditionate. Micul Krishna ca si copil ce ne aduce aminte bucuria jocului, din care se tes visele armoniei, sau Krishna tinarul de care toate pastoritele gopi se indragostesc, este pentru noi Cel Iubit, si cel ce ne iubeste asa cum sintem , cu defecte, rautati, sau imperfectiuni.

GOVINDA JAYA JAYA
GOPALA JAYA JAYA
RADHA RAMANA HARI
GOVINDA JAYA JAYA!

Govinda ram janakhada,
Gopala.

Nasringadeva Jaya Nasringadeva
Nasringadeva Jaya NasringadevaGaura Gaura Gaura Hari,
Gaura Hari,
Prabhupda
Prabhupda
Hey ah Govindam

Jah Wobble - Becoming More Like God

MY BFF

M-am intilnit cu EA back to 1997, intr-o frumoasa seara de august, in care cerul spuzit de stele reflecta lumina tortelor aprinse pe plaja. Restaurantul unde se serveau exclusiv fructe de mare si preparate din peste, era atit de aproape de malul marii incit uneori puteai simti stropii valurilor salbatice ce aduceau cu ele mirosul Mediteranei. Ajunsesem acolo dupa un drum de jumatate de ora prin Beirut, impreuna cu prietenii mei ce voiau sa sarbatoreasca ziua unui amic comun.

Amicul m-a provocat in acea seara de pomina, nevenindu-i sa creada ca inca nu o cunoscusem pe EA sub nici una dintre formele ei. Nici alba, nici bruna, nici simpla, nici complicata de arome exotice ce ar fi parfumat-o-asa cum am vazut-o mai tirziu-ca o zeita azteca.

Nici prin cap nu-mi trecea ca avea sa devina MY BFF-cea mai buna prietena a mea-si ca prietenia n0astra avea sa ne poarte prin Ierusalim, Maroc sau in micul nostru port personal din Berlin, Anker Klause.
Amicul mi-a propus un pariu de o suta de dolari, numai ca sa imi demonstreze ce bine te cunoaste. Daca el avea sa adoarma cu capul pe masa-sau sub-cum avea s-o faca-in timpul intilnirii cu TINE, atunci eu aveam sa cistig. Daca eu aveam sa imi pierd uzul ratiunii in prezenta ta, atunci el, triumfator, va lua banii.
Inutil sa-ti spun, deoarece stii, ca am cistigat acela pariu si mai mult de atit, o prietena de viata.

Mai tirziu aveam sa -ti studiez originile.
Stiam ca vii din orasul sacru al toltecilor lui Don Juan, Tula, si ca aztecii te folosisera in transele lor extatice, preoteasa sacra al cultului lor, vehicul sfint ce ii purta printre stele la zeii lor.

Numai marii preoti aveau voie sa te cheme in ajutor, si scrieri ce dateaza din anul 2000. i.e.n te pomenesc in imnuri, pina astazi.
Tribul Tiquila din Amatitlan este primul mentionat in scrierile vechi, ce a stiut sa te cheme, sa te prinda in dansul lor extatic. Mai tirziu Cortes, trufasul conquistador a crezut ca te poate infringe, folosindu-te numai pentru el. Dar tu l-ai tradat, ca pe toti cei ce nu sint interesati de statutul tau de zeita.

Agave, planta ta, din care cu atita marinimie le-ai daruit bastinasilor fibre pentru haine, hirtie si in cele din urma bautura ta sacra, a fost venerata din timpuri imemoriale. Dupa ce ai vazut ca indienii folosesc cu intelepciune darurile tale, i-ai invata sa faca din agave si medicamente pentru bolnavii lor, sau otravuri pentru dusmani. Uneori si hrana , daca o coceau in cuptoare de lut . Iar ei cu smerenie, ti-au denumit planta sacra Arborele Minunilor- El Arbol de las Maravillas


Si copiii azteci te cunosteau, iar raspunsul la ghicitoarea:" ce arata cu degetul catre cer?" era cunoscut de fiecare:"spinii de agave"

Asa ca astazi, pot sa-ti spun ca te iubesc si mi-e dor de tine, dar ca pina nu te gasesc sub forma ta pura, promit ca nu voi trata alta bautura ca pe tine-zeita mea TEQUILA

Exorcist

exorcist.jpg

Exorcist

45 ml tequila
20 ml blue curacao
20 ml suc limeOMG! Priveghi online pe bune!


by Simona Tache

Nedormitul mi-a dat link-ul către chestia asta. Nu am de zis decât atât: OMG! OMFG! Dumnezeu să-l odihnească pe Ciprian, iar pe familie, săraca, s-o “mângâie”, dăruindu-i nu doar putere să treacă peste tristul eveniment, ci și puțină… nu știu… inteligență?

Picture 2


DRASIUS KEDYS vrea sa-si faca dreptate pana la capat: «Vânătoarea continuă! Voi mai ucide». Vezi si DRASIUS KEDYS: Scrisoare catre nimeni. FORUM/VIDEO


Drama tatălui din Lituania, Drasius Kedys, care i-a executat pe violatorii fiicei sale, de numai patru anişori, a impresionat intreaga Europă. Povestea insă e departe de final. Bărbatul de 37 de ani nu e încă împăcat cu sine nici după ce a ucis-o pe mătuşa fetiţei, Violeta, care a intermediat întâlnirile cu pedofilii, nici după ce l-a executat pe judecătorul Jonas Furmanaviczius, care i-a molestat copila, pe Deimantela. Ieri, un membru al Parlamentului lituanian a primit o scrisoare de ameninţare cu moartea, iar presa crede că plicul a fost expediat de Drasius Kedys.

Autorităţile din Lituania se dau de ceasul morţii să-l găsească pe bărbatul din oraşul Kaunas, însetat de răzbunare. În vreme ce mama Deimantelei care îşi aducea, contra cost, propriul copil la orgiile sexuale se află sub protecţia poliţiei, împreună cu Andrius Usas, un politician din Kaunas, despre care fetiţa povesteşte că “o lingea”, Drasius e de negăsit. Joi seară a dat, în sfârşit, un semn familiei, trimiţându-i un mesaj pe telefon mamei sale, care-l credea mort. “Vânătoarea continuă! Voi mai ucide”, a scris el, lăsând să se înţeleagă astfel că au rămas persoane nepedepsite. Pe de altă parte, presa lituaniană a scos la iveală detalii mai puţin cunoscute din viaţa lui Drasius. Acesta era proprietarul unui magazin cu haine de blană şi datorită acestui fapt Deimantelei nu-i lipsea nimic. Însă, înainte de naşterea micuţei lui, viaţa lituanianului nu a fost deloc una liniştită. El obişnuia să practice lupte în cuşcă, de unde ieşea de multe ori plin de sânge, dar învingător.

A scăpat ca prin urechile acului

După ce şi-a ucis cumnata şi pe judecător, Drasius a fost la un pas de a-l omorî şi pe politicianul Andrius Usas, fost consilier al preşedintelui Parlamentului lituanian. Poliţia a dejucat însă atacul, iar Usas şi Laima, mama Deimantelei, au fost plasaţi sub protecţia poliţiei. Mai mult, fetiţa a pomenit în mărturiile înregistrate de Drasius şi numele unui alt pedofil, Aidas, însă identitatea acestuia e încă un mister. Mesajele de simpatie pentru Drasius continuă să curgă pe internet. Zeci de mii de persoane îl încurajează să continue vendeta: “Lumea ar fi mai bună, dacă ar fi mai mulţi oameni ca Drasius”, “Mă rog ca Drasius să fie în siguranţă”, “Respect pentru tot ceea ce faci. Eşti un erou”, sunt doar câteva dintre mesajele postate de susţinători.

Printre aceştia sunt şi mulţi români care i-au transmis să-şi continue misiunea

Şi românii îl încurajează
Respect din România pentru atitudinea unui tată cu adevărat puternic. Toată România e cu tine!!! Respect din România... meriţi... uneori oamenii obişnuiţi trebuie să-şi facă dreptate singuri... pentru că lumea asta e prea crudă... uneori Dumnezeu nu ne poate ajuta... şi trebuie să ne descurcăm singuri, aşa cum considerăm”.
“Sunt fericită să văd că numărul de susţinători creşte rapid... Aş vrea să pot face mai mult decât să-mi exprim admiraţia pentru el şi lupta lui. Lumea ar fi mai bună, dacă ar fi mai mulţi ca Drasius Respect din Craiova / Respect din România

Pentru că nimeni nu ştie unde se ascunde în prezent Drasius, pe internet circulă tot felul de variante. Una dintre ele se referă la ipoteza ca el să se afle în România. În Polonia s-au făcut chiar demersuri, la nivel oficial, ca Drasius să fie primit ca azilant şi protejat de autorităţile lituaniene, deşi este urmărit general prin Interpol.

Drasius a înregistrat-o pe fiica lui, în timp ce povestea cum a fost molestată. Filmările au fost postate apoi pe internet:

DRASIUS KEDYS - EROUL LITUANIEI si-a filmat fiica, pe urmele pedofililor, inainte de a-i impusca. Mama fetitei, implicata. Relatari VIDEO cu traducere

LUPT PANA LA MOARTE! Drasius Kedys: un tata care a impuscat doi pedofili achitati, un judecator si un politician, e urmarit general si erou european

SCRISOARE CATRE NIMENI. Fugitivul Drasius Kedys, cel care a facut dreptate pentru sodomizarea fiicei sale de un politician si un judecator, catre lume

Articol de Madalina Patra, Alina Vlad/ Libertatea

Resurse web si Forum:

www.drasiuskedys.lt

http://forumas.drasiuskedys.lt

SURSA RONCEA


Friday, October 23, 2009

Misterioasele turnuri din Himalayaturnuri vechi in padure

o fata in fata turnurilor

turnuri gemenePeste 1000 de turnuri vechi se afla in sudvestul Chinei, avind o vechime de 1000-1200 ani. Ce le face misterioase este faptul ca nu exista nici o mentiune despre ele nici in chineza, nici in tibetana. Documentele budiste care au scrise toate evenimentele importante, pastreaza si ele tacerea despre aceste turnuri.

CHEMIND SARPELE CURCUBEU

SUNETUL VINDECATOR

ABORIGENII FOLOSESC SUNETUL DIDGERIDOO-ULUI PENTRU A VINDECA OAMENII, PAMINTUL SI ANIMALELE, DE MII DE ANI.
LA NOI EXISTA PE VREMURI BUCIUMUL...ASTAZI ACEASTA TEHNICA ESTE APROAPE DISPARUTA IN ROMANIA. AUSTRALIA O REDESCOPERA CU MINDRIELADY IN THE WATER

UN FILM DESPRE INTENTIE. VISE SI IESIREA DIN MATRICE
LADY IN THE WATER...DACA NU L-ATI VAZUT
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzQ0Nzg0MTI=/v.swf


I PUT A SPELL ON YOU

DIN NOU DESPRE GARDASIL-CLAR NU VA VACCINATI!

6 SEMNE CA TI-E CASA BINTUITA
1. SENZATII STRANII

Uneori casa este foarte deprimanta, sau atmosfera ce o inconjoara este greoaie. Deseori oamenii simt ca nu sint singuri. Ei se simt priviti, cu toate ca nu vad nimic, spune D'na Stalling, o clarvazatoare profesionista din SUA.
Daca aveti aceste senzatii, simtiti o fantoma.

2. SUNETE CIUDATE
Deseori se aud batai in ziduri sau in ferestre, in serii de trei-ca 3,6 sau 9 batai la rind. Alte persoane aud pasi, cu toate ca nu mai este nimeni in casa Multi oameni au raportat ca aud usile dulapurilor deschizindu-se si inchizindu-se sau aud sunete de pahare spargindu-se, clopotei ce suna si muzica.

3. MIROSURI NEOBISNUITE

Uneori pot fi parfumuri sau flori ce miros foarte dulce. Altele vin acompaniate de un miros oribil. Deseori acestea sint fantomele rele ce pot fi foarte rautacioase.


4. ACTIVITATE FIZICA STRANIE

Uneori obiectele, ca argintaria, pot cadea de nicaieri sau pietricele zboara prin casa. Luminile se inchid si se deschid. Casa sau mobila se pot zgudui violent ca si cum ai avea propriul tau cutremur personal.


5. ANIMALELE DE CASA SE COMPORTA NEOBISNUIT

Daca avem de-a face cu o fantoma neprietenoasa, ciinii pot urla sau se ascund sub pat, iar pisicilor li se zburleste parul.
Daca apare o fantoma prietenoasa, ciinii incep sa dea din coada, iar pisicile torc, ca si cum cineva le mingiie.

6. IMAGINI FANTOMATICE

Uneori puteti chiar vedea fantoma-luminoasa, parca alcatuita din ceata, sau figuri ce par ca zboara prin aer. Altii vad globuri colorate, iar multi reusesc sa le si fotografieze.

Puteti chiar si sa inregistrati fantomele. Folositi o caseta noua-banda magnetica e mai sensibila-si lasati-o sa inregistreze noaptea, sunetele casei. Puteti fi uimiti de ce o sa descoperiti. Deseori veti auzi voci straine.

NU LASA SANSA DE A AVEA LIBER ARBITRU SA TREACA

specialToti existam ca un sistem gigant, unificat de suflete. Daca unele suflete avanseaza datorita liberului lor arbitru, la fel si intregul sistem.Daca unele parti ale sistemului au primit oportunitatea de a alege liber, dar nu o folosesc, atunci ele sint taiate de la participarea la sistem.Sistemul sufletelor este un organism viu in care schimbarile au loc non stop, depinzind de cum urca sau coboara sufletele in el, de cum realizeaza liberul arbitru sau nu.

Ele produc schimbari in toate sufletele si determina cum intregul sistem va avansa catre starea finala, corectata.

Neglijind folosirea liberului arbitru, o persoana respinge guvernarea personala a Creatorului asupra sa, si se muta pe cararea suferintei. El va acumula apoi suferinta pina cind va realiza raul, ceea ce il face demn de a primi ibertatea de a alege din nou, si de aceasta data o va folosi.

sursa

Thursday, October 22, 2009

OZN-uri deasupra Bucureştiului


În 21 septembrie 2009, la ora 00.35 de minute, o formaţiune cu 12 obiecte luminoase şi-a făcut apariţia pe cerul Bucureştiului, în zona de nord. La scurt timp a apărut o altă formaţiune de cinci obiecte zburătoare neidentificate în aceiaşi zonă. Imaginile au fost surprinse de un cameraman amator. Puteţi viziona aceste imagini aici:HARD CANDY

PENTRU CA TOT SE DEZBATE ZILELE ASTEA ATIT DE MULT PROBLEMA LUI DRASIUS KEDYS(LOOOOOVE TILL DEATH DRASIUS), VA INVIT SA VEDETI UN FILM CE ATINGE PROBLEMA PEDOFILIEI.....HARD CANDY
EXCEPTIONAL JUCAT!
http://www.tudou.com/programs/view/kdrfDWfpwx4/

Crearea abundentei din interior spre exterior


Abundenta financiara
Julie Murphy Casserly, CFP®

Daca urmariti orice post de stiri financiare, e posibil sa auziti experti care ofera recomandari despre strategii de plata a datoriilor, cum se obtin avantaje la bursa, sau cum se obtin avantaje din strategiile fiscale de genul „programul rabla” sau „creditul prima casa”.
Cantitatea mare de
informatii si opiniile diverse pot parea coplesitoare si este usor sa incepi sa te concentrezi pe lucrurile exterioare – sa te ingrijorezi de ce fac ce cumpara ceilalti, sub impulsul fricii ce tinde sa domine mass-media si arena politica.

Daca vrei sa obtii abundenta financiara, cel mai important
prim pas este sa comuti de pe concentrarea exterioara si sa inveti sa-ti cladesti bogatia dinspre interior spre exterior. Este vorba despre a-ti atinge abundenta din interior – pasiunile, telurile, cele mai profunde dorinte ale tale – si sa incepi sa detii propria putere in legatura cu banii

Incepe chiar acum

Daca situatia ta financiara este departe de idealul dorit, primul pas este sa te eliberezi de rusine, de vina si de judecarea situatiei tale. Te eliberezi prin recunoasterea sentimentelor, atunci cand ele apar, si acceptarea situatiei tale actuale fara a te auto-incrimina. In vreme ce multi dintre noi incercam sa ne amortim sentimentele cu mancare, cheltuieli excesive si alte dependente, atunci cand dorim doar sa stam cu sentimentele noastre, fara a incerca sa le indepartam, ele isi pierd puterea asupra noastra.

Daca doresti siguranta financiara pe termen lung, trebuie sa te vezi exact
acolo unde te afli si sa gasesti un motiv irezistibil ca sa te schimbi.
Atunci cand cauti ceea ce vrei cu adevarat in viata, vei gasi motivul
irezistibil in visele si dorintele tale.

Am vorbit cu multi oameni care au intrebat „Cum sa ma gandesc la visele si dorintele mele, cand am un munte de facturi de platit?”
Raspunsul meu este
ca daca faci ce ai facut mereu, vei obtine ce ai obtinut mereu. De aceea,daca insisti sa te concentrezi asupra platii facturilor, atunci asta este tot ce vei crea vreodata. Este important sa-ti schimbi concentrarea financiara, chiar daca vei continua sa-ti platesti facturile, spre unde ai vrea sa fii, spre visele si dorintele tale.

In primul rand, observa cheltuielile lunare pe care le faci, iesirile de numerar. Este vorba despre a face constient cheltuielile, alegand constient unde vrei sa mearga banii tai. Azi, multi dintre noi cheltuie banii pe lucruri care erau importante pentru noi in trecut, dar care azi nu mai servesc dorintelor noastre.
Iata un exemplu simplu.
Am un client caruia ii
plac filmele si care s-a abonat la toate canalele TV cu filme, abonamente care il costa cam 140 $ pe luna. Pe masura ce a observat cheltuielile lunare pe care le face, si-a dat seama ca a urmarit numai opt filme pe luna si ca ar fi mult mai ieftin sa le urmareasca „la cerere”, sa le inchirieze in loc sa se aboneze la canalele de filme. Aceasta mica schimbare l-a facut sa economiseasca vreo 50 $ pe luna si acum dirijeaza 25 $ pentru plata unui credit si 25 $ in contul de economii.

De indata ce urmaresti banii care pleaca de la tine, compara-i cu ceea ce iti intra in cont in fiecare luna. Nu uita, banii au un curs. Cuvantul curs sugereaza cursul de apa. Ce face un curs de apa? Curge. Ai un curs pozitiv sau un curs negativ?

Al doilea pas este sa iti imparti cheltuielile in trei grupe:

1. plati pentru alegeri trecute 2. cheltuieli in sprijinul momentului prezent 3. economii pentru viitor
Ce procent din venitul tau actual cheltuiesti pentru alegeri trecute? Daca
esti la fel ca majoritatea oamenilor, cheltuiesti cea mai mare parte a venitului tau actual, platind pentru alegeri trecute – credite pentru masini ipoteci, plati cu carduri de credit, credite pentru studii etc.
Cum sa
traim fericiti in momentul prezent, de vreme ce platim pentru trecut si nu mai e timp de gandire pentru planificarea viselor si dorintelor pentru viitor?

Creaza spatiu financiar

Solutia este sa incepi, chiar azi, sa creezi mai mult spatiu financiar in viata ta. Chiar daca faci pasi marunti, vei incepe sa prinzi puteri si vei crea spatiul in care poate curge abundenta.
1. Urmareste-ti cheltuielile lunare si marcheaza toate zonele cu iesire
de numerar, care nu sunt prioritare azi. Estimeaza cheltuiala totala pe care o poti elimina din buget in fiecare luna si, in mod intentionat, redirijeaza respectivii bani astfel: ·
⅓ platesti in plus la datorii
·
⅓ cheltui pe stilul de viata. (Acestia sunt bani pe care ii poti
cheltui pe articole altele decat imbracaminte, alimente sau un pat cald pentru dormit. Depinde de tine sa-ti gasesti prioritatile in dorinte. De exemplu, te poti decide sa cheltuiesti in plus 100 de dolari pe luna pentru pantofi, distractie sau cina in oras, sau poti pune banii intr-un fond de vacanta) ·
⅓ investesti pentru viitor (fonduri de pensii, investitii pentru
pensii, economii si obligatiuni etc.)

2. Fii propria-ti banca. Dupa ce termini de returnat un imprumut mare, cum
e imprumutul pentru masina, ia intentionat suma de bani de valoarea ratei pe care ai avut-o si depune-o intr-un cont separat de economii, care va fi folosit numai la cumpararea urmatoarei masini.

3. Fii proactiv cu datoria de pe cardul de credit. Cauta oferte de carti de
credit de la companii care practica comisioane mici la transferul sumelor din conturi – ideal ar fi 0% comision.

Sa economisesc bani, sau sa imi platesc datoriile?

O intrebare frecventa pe care o primesc este daca e mai bine sa-ti platesti toate datoriile si de-abia apoi sa incepi sa economisesti bani. Din perspectiva pur financiara, dobanda pe care o platesti poate fi mai mare decat dobanda pe care o poti incasa din economii sau investitii. In acest caz, poti sa te decizi sa nu economisesti deloc, ci doar sa platesti datoriile. Totusi, am aflat ca cei care adopta aceasta strategie, continua sa-si recreeze datorii, pentru ca daca in viata se intampla lucruri neprevazute si nu ai rezerve pentru urgente, ce vei face? Da, te vei imprumuta!

Crearea adevaratei abundente este transformarea ta intr-un om puternic, care nu mai e victima circumstantelor financiare; inseamna responsabilizare si intrare in ritm. Daca dobanda imprumutului este mai mare decat dobanda din contul de economii, transfera banii din contul de economii pe un card de credit cu comision de transfer 0% sau refinanteaza-ti imprumutul. De indata ce creditul iti este curat, fa un imprumut cu o dobanda mai mica. Pentru a decide cat de mult sa economisesti, este important sa faci ceva, chiar daca este vorba de 10 dolari pe luna.
Este important sa incepi sa-ti
schimbi energia financiara.

Apoi, ori de cate ori primesti o marire de
salariu sau o prima, scade-ti cheltuielile sau plateste din datorii, ia cel putin o treime sau jumatate din acei bani si adauga-i lunar la economii sau investitii. Faci o alegere constienta si actionezi in consecinta. Asigura-te ca faci cu adevarat aceste economii, folosind transferul direct din contul curent, in contul de economii sau de investitii. Daca nu faci asa, iti poti sabota bunele intentii si ajungi sa cheltui, in loc sa economisesti.

Considera-te „norocos” sa te platesti mai intai pe tine.

Odata ce incepi acest proces de creare a spatiului financiar in viata ta, vei incepe sa-ti revendici puterea personala. Numeste-ti visele si dorintele si invita-le sa umple spatiul pe care l-ai creat. Punand aceste strategii financiare in actiune, poti incepe sa traiesti acum viata pe care ti-o doresti.

Julie Murphy Casserly, CLU, ChFC, CFP® este Plannificator Financiar
Certificat si fondator al JMC Wealth Management, Inc. in Chicago. De peste 14 ani isi ajuta clientii sa depaseasca obstacolele si conceptiile gresite despre bani si acumularea averii, sa dezvolte o relatie sanatoasa cu banii si sa creeze adevarata abundenta.

Deepak Chopra- SECRETUL ABUNDENTEI NELIMITATE
Exista o povestire vedica straveche, despre un tanar care a plecat in
cautarea secretului abundentei. A calatorit multe luni pe drumuri de tara; intr-o zi, pe cand trecea printr-o padure, s-a intalnit cu un maestru spiritual, pe care l-a intrebat daca stie solutia pentru avea bogatie nelimitata si abundenta. Maestrul spiritual i-a raspuns: “In inima fiecarui om sunt doua zeite – Lakshmi, Zeita Bogatiei, este generoasa si frumoasa. Daca o venerezi, iti poate da comori si bogatii, dar este capricioasa si iti poate retrage sprijinul, fara avertisment. Cealalta zeita este Saraswati, Zeita Intelepciunii. Daca o venerezi pe Saraswati si i te dedici pentru a atinge intelepciunea, Lakshmi va deveni geloasa si iti va acorda mai multa atentie. Cu cat cauti intelepciunea, cu atat mai mult te va urmari Lakshmi, acoperindu-te cu bogatii si abundenta

In timp ce multi oameni isi petrec viata urmarind-o pe Lakshmi – bani, case,
masini scumpe si alte simboluri ale bogatiei – adevarata abundenta nu se refera la implinirea listei de dorinte ale eu-lui intr-un interval de timp; este sa stii ca esti constiinta pura, potentialitate pura.
Sentimentul de
sine se extinde dincolo de identificarea cu eu-l si cu corpul fizic, iar tu te trezesti la natura ta spirituala esentiala. In starea de constiinta extinsa, te eliberezi de credintele limitative si de frici, permitandu-i campului infinit de inteligenta sa iti indeplineasca nevoile si dorintele, cu usurinta, fara efort.

In actualul climat economic, hipnoza in masa bazata pe frica si lipsuri este
aproape irezistibila. In loc sa-ti consumi energia mentala cu griji, concentreaza-te sa-ti cultivi bogatia spirituala, entuziasmul si dorinta de a-ti implini potentialul.
Cum faci asta? Meditand, conectandu-te la natura
ta adevarata, cautand intelepciunea si practicand ceea ce eu numesc Cele Sapte Legi Spirituale ale Succesului.
Acestea sunt legile universale ale
constientei, care guverneaza orice proces creativ – de la nasterea unui copil, pana la nasterea unei galaxii. Atunci cand te aliniezi cu legile cosmice, devii abundenta fireasca vietii.

Abundenta poate veni sub forma de prietenie, intelepciune, bani, exprimare
creatoare, sanatate de fier, relatii de iubire, energie mentala si entuziasm pace mentala si in infinite alte moduri. Dar oricum s-ar manifesta bogatia aceste efecte sunt roadele spontane ale trezirii spirituale – nu sunt ele cele cautate. Bani, realizari, premii – toate acestea sunt produse secundare ale darului adevarat al vietii: dezvaluirea divinitatii din tine.

Cu iubire, Deepak

NOPTI INSTELATE LA OBSERVATOR
Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” si Astroclubul Bucuresti va invita vineri, 23 octombrie, la o noapte galileana in care astronomii amatori va vor povesti la un ceai cald cine a fost Galileo Galilei si va vor purta intr-o calatorie pana pe Jupiter, unul dintre obiectele ceresti observate de celebrul astronom.

Evenimentul Nopti Galileene are loc la sediul Observatorului din Bld. Lascar Catargiu nr.21 (intre Piata Romana si Piata Victoriei). Intrarea este gratuita si se face la inceputul fiecarei ore, in intervalul 20:00-24:00.

Actiunea face parte din proiectul international Nopti Galileene, organizat simultan pe intreg globul cu ocazia Anului International al Astronomiei 2009. Numarul tarilor inscrise in proiect, precum si alte detalii despre acesta puteti afla de pe situl oficial al evenimentului.

SINDROMUL SARUMINA
Citeam un post interesant al
Simonei Tache, despre campania Noi Vrem Respect de la Unirii.
Romanii sufera de importanta de sine.
Nu-i asa ca sintem cei mai....spirituali, buni la pat, godspodari, primitori, prietenosi, inteligenti, geniali, sexy, poeti...etcetc oameni de pe planeta?
SURPRINZATOR, DAR NU!!!!!


Toti credem ca numai din cauza faptului ca am avut norocul incredibil de a ne naste in Romania vom fi automat propulsati in Noul Ierusalim cind vine Messia-care btw tot in Romania e reincarnat cica, fara sa facem nimic.
Ca femeile noastre sint cele mai frumoase din lume-ca sint curve si ca si-o trag pentru a aparea la teve nu zice nimeni nimc. Ca sintem cei main geniali-ok, I 2 luv Tesla. Ca sintem cei mai primitori si prietenosi...sigur, daca iese ceva la afacerea asta.

Nimeni nu se vede asa cum e, pentru ca e mai simplu sa traim intr-o dulce euforie ce ne promite ca undeva, intr-un viitor pufos si roz vom ocupa locul ce ni se cuvine, la dreapta Tatalui.

Intre timp nimeni nu face nimic pentru ca, nu-i asa, noi oricum sintem cei mai tari, iar tara se duce de ripa.
Ok facem. Vorbim, ne dam cu parerea si criticam.
Si spunem lingusitor sarumina celui aflat mai sus decit noi pe scara ce duce la dumnezeul personal (banii, puterea, sexul, religia) si du-te dreacu deschide-mi fa usa celui aflat cu un milimetru mai jos.

Intre timp nemtii muncesc, americanii se motiveaza, francezii calatoresc, chinezii fac bani si japonezii descopera noi tehnologii.
O sa facem si noi toate astea mai incolo un pic, cind o sa iesim la pensie. Poate ca pina atunci se va descoperi si elixirul ce va inlocui delasarea cu dorinta de a darui.

Presedintele Care a Marturisit ADEVARUL !

David Icke: Cine Controleaza "Panza de Paianjen" ?

BUCURESTIUL IMPARTIT IN ZONE INTERLOPE


Drasius Keydis a putut. Noi ce facem?

TAXELE ABERANTE DIN ROMANIA


558 taxe din care 117 aduc venituri la bugetul de stat
89 taxe ale instutitiilor "centrale autonome"
264 taxe = venituri ale ministerelor
102 taxe la ministerul mediului
160 tarife pt analize a apei si solului

Ceausescu a planificat o super statiune la Balea!!!

Ceauşescu vroia ca zona Bâlea să arate ca Austria

O lume de vis pentru schiori în Munţii Făgăraş, cu peste 20 de kilometri de pârtii de schi, instalaţii de transport pe cablu, trambuline, patinoare şi stadioane. Acesta era planul lui Nicolae Ceauşescu, în anii 70, pentru zona turistică Bâlea. Proiectul a murit după un an, dar localnicii cred acum că-l pot reînvia.

Constantin Voiculescu are acum 77 de ani şi a fost cel care i-a prezentat lui Ceauşescu planurile pentru Munţii Făgăraşului. Dictatorul vroia ca turismul în zona să concureze cu cel practicat în ţările occidentale.

TVR - exterminarea romanilor - CANCER DE COL UTERIN

DEPENDENTA DE CIOCOLATA-DE CE NU MAI MANINC DE LA CADBURY SAU NESTLE

Aceste companii cumpara cacao de pe plantatiile din Africa unde copiii africani lucreaza aproape gratuit ca sa-si sustina familiile. Alte companii de aur folosesc copiii africani ce se otravesc cu mercur pentru a atrage aurul.

BOYCOTT!
LINKURI UTILE:
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/651...

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/651...

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/127...

GHINIONUL, NECAZUL SI PROSTIA

MOTTO: Beleaua stă pe capul omului ca păduchii pe câine.

O noua LEAPSA interesanta luata de la Law

Ghinionul – un lucru de care te lovesti involuntar, fara a detine control asupra sa, la care cauti solutii pentru a-l depasi. PS: Poate fi considerat ghinion si necastigul la Loto, dar acesta este un ghinion general al romanilor, nu unul personal.

1.Da, Law, si eu m-am nascut tot in Romania
2.A trebuit sa ma intorc de doua ori fortata de imprejurari
3.Am stat mult sa ma gindesc la asta, ...mi-am pierdut la 3 zile dupa ce-i cumparasem, perechea de ochelari de vedere Versace, cu lentile roz.Si daca asta nu e ghinion, atunci incercati voi sa vedeti un film cu miopie 5.5. ROZ am spus.300 de euro.

Prostia – lucruri facute la repezeala, negandite, cu efecte negative asupra ta.

1.Hmm...de unde sa incep?La 19 ani am lasat in casa o necunoscuta.A doua zi inelul cu briliante de la bunica mea disparuse.FOREVA
2.NU am semnat un contract prenuptial. Fetelor, oricit de indragostite sinteti, trebuie sa va asigurati.Acum eram milionara.
3.Mi-am aruncat bijuteriile pe strada intr-un acces de draci.In 3 minute m-am intors dupa ele. Degeaba.

Necazul – poate fi numit si ghinionul suprem. Sunt acele lucruri/fapte ce nu pot fi prevazute sau prevenite, cu efecte grave asupra persoanei tale, ce pot sa dainuie mult timp dupa petrecerea lor

1.Moartea surioarei mele.
2.Parintii pe care, nu-i asa, nu-i poti alege.This is a big one.
3.Faptul ca la 16 ani, dupa 10 ani de practica intensiva a trebuit sa renunt la pian si la cariera pentru care ma pregatisem.Thanx God ca exista acum tehnologie si poti face totul pe PC.

Va dau leapsa mai departe?Cine este?

DAVID ICKE EXPLICA

MINUNILE LUI ALLAH


Inscriptii din QORAN au aparut pe pielea unui bebelus de 9 luni din Krasno-Oktyabrskoye, Republica Dagestan, raporteaza agentia de presa RIA Novosti .
Conform mamei copilului semnele au aparut la citeva zile dupa nasterea micului Ali Yakubov

Mama sa, Madina Yakubova, spune ca la nastere bebelususl avea un mic semn pe barbie, care cind s-a vindecat a luat forma cuvintului 'Allah' in araba.

Inscriptiile apar luni si vineri-ziua sfinta in Islam-si la 3 zile sint inlocuite cu unele noi. Cind acest fenomen se intimpla, copilul are febra si plinge.

Parintii nu au spus nimanui despre acest fenomen pina cind pe pielea copilului nu a aparut un mesaj ce spunea"Arata aceste semne oamenilor"

ALLAH

PUTEREA UNEI POVESTI BINE SPUSE

Wednesday, October 21, 2009

LIGHT OF HEAVEN


We 2anaa bu2min be-mamlakt il-jannaa]
And i believe in the kingdom of heaven
[We 2anaa bu2min be-mamlakt il-7ub]
And i believe in the kingdom of love
[We 2anaa bu2min be-mamlakt il-jannaa]
And i believe in the kingdom of heaven
[We in-naar il-7ayaat hiya il-duniaa]
And in the fire of life is the world ( light of life)
[La 2ilaha 2illa 2allah]
There is no deity other than Allah

[We il-noor il-7ayaat ye9'aa2 fi il-dunia]
And the light of life light up in the world
[We 7ab il-hawa hiya a7laaha] (not sure about this one )
And the seeds of wind are the most beautiful of it
[We 2anaa bu2min be-mamlakt il-janna]
And i believe in the kingdom of heaven
[We 2e7na be-re7la lil-janna]
And we are on the trip to heaven
[La 2ilaha 2illa 2allah]
There is no deity other than Allah

MADAME RUDIKA PE AL JAZEERA

ummmm.....da!

FLAMENCO PUROMircea Eliade - La tiganci

În tramvai, caldura era încinsa, nabusitoare. Traversând gra­bit coridorul îsi spuse: "Esti un om cu noroc, Gavrilescule!" Zarise un loc liber, linga o fereastra deschisa, la celalalt capat al Vagonului. Dupa ce se aseza, îsi scoase batista si-si sterse înde­lung fruntea si obrajii. Apoi înfasura batista pe sub guler, în jurul gâtului, îsi începu sa-si faca vânt cu palaria de paie. Batrânul din fata lui îl privise tot timpul concentrat parca s-ar fi trudit sa-si aduca aminte unde îl mai vazuse. Pe genunchi tinea cu mare grija o cutie de tabla.
— E teribil de cald! spuse el deodata. Nu s-au mai po­menit asa calduri din 1905!
Gavrilescu clatina din cap continuând sa-si faca vânt cu pa­laria:
— E cald într-adevar, spuse. Dar când este omul cult, le suporta mai usor pe toate. Colonelul Lawrence, bunaoara. Stiti ceva de Colonelul Lawrence?
— Nu.
— Pacat. Nici eu nu prea stiu mare lucru. Daca s-ar fi urcat în tramvaiul asta, i-as fi întrebat. Îmi place sa intru în vorba cu oameni culti. Tinerii acestia, domnul meu, erau desigur, studenti. Studenti eminenti. Asteptam cu ei în statie si i-am ascultat. Vor­beau despre un anume Colonel Lawrence si de aventurile lui în Arabia. Si ce memorie! Recitau pe dinafara pagini întregi din car­tea Colonelului. Era o fraza care mi-a placut, o fraza foarte fru­moasa, despre arsita care l-a întâmpinat pe el, pe Colonel, undeva în Arabia, si care l-a lovit în crestet, l-a lovit ca o sabie. Pacat ca nu pot sa mi-o aduc aminte, cuvânt cu cuvânt. Arsita aceea teribila a Arabiei l-ai lovit cu o sabie. L-a lovit în crestet ca o sabie, amutindu-l.
Taxatorul îl ascultase zâmbind, apoi îi întinse biletul. Ga­vrilescu îsi puse palaria pe cap si începu sa se caute în buzunare.
— Îmi cer iertare, sopti el dupa câteva clipe, neizbutind sa gaseasca portmoneul. Niciodata nu stiu unde îl pun.
— Nu face nimic, spuse taxatorul cu o neasteptata voie buna. Avem timp. Ca n-am ajuns înca la tiganci.
Si întorcandu-se spre batrân, îi facu semn cu ochiul. Batrânul rosi si strânse, nervos, cu amândoua mâinile, cutia de tabla. Ga­vrilescu întinse o bancnota si taxatorul începu sa numere marun­tisul zâmbind.
— E o rusine! sopti batrânul câteva clipe în urma. E nepermis!
— Toata lumea vorbeste, spuse Gavrilescu, reâncepând sa-si faca vânt cu palaria. E drept, pare o casa frumoasa, si ce gra­dina! Ce gradina! repeta el clatinând din cap, cu admiratie. Uitati-va ca începe sa se zareasca, adauga el aplecându-se putin ca sa vada mai bine.
Câtiva barbati apropiara ca din întâmplare fruntile de fe­restre.
— E o rusine, repeta batrânul privind sever înaintea lui.
Ar trebui interzis.
— Sunt nuci batrâhi, continua Gavrilescu, de aceea e atâta umbra si racoare. Am auzit ca nucul începe sa dea umbra abia dupa treizeci-patruzeci de ani. O fi adevarat?
Dar batrânul se prefacu ca nu aude. Gavrilescu se întoarse catre unul din vecini care privise îngândurat pe fereastra.
— Sunt nuci batrâni de cel putin cincizeci de ani, începu el. De aceea e atâta umbra. Pe o arsita ca asta, e o placere. Ferice de ei.
— De ele, spuse vecinul fara sa-si ridice ochii. Sunt tiganci.
— Asa am auzit si eu, continua Gavrilescu. Umblu cu tram­vaiul asta de trei ori pe saptamâna. Si va dau cuvântul meu de onoare, nu s-a întâmplat o singura data sa nu aud vorbindu-se de ele, de tiganci. Le cunoaste cineva? Ma întreb: de unde au venit?
— Au venit de mult, spuse vecinul.
— Sunt aici de douazeci si unu de ani, îl întrerupse cineva. Când am venit eu întâi si întâi în Bucuresti, tigancile astea erau tot alici. Dar gradina era mult mai mare. Nu se cladise înca liceul.
— Eu, cum va spuneam, reâncepu Gavrilescu, trec regulat cu tramvaiul asta de trei ori pe saptamâna. Pentru pacatele mele, sunt profesor de pian. Zic pentru pacatele mele, adauga încercând sa zâmbeasca, pentru ca n-am fost facut pentru asta. Eu am o fire de artist.
— Atunci va cunosc, spuse deodata batrânul întorcând capul. Sunteti d-l Gavrilescu, profesor de pian. Am o nepotica si i-ati dat lectii acum cinci-sase ani. Ma tot întrebam de unde mi-e cu­noscuta figura dumneavoastra.
— Da, eu sunt, relua Gavrilescu. Dau lectii de pian, umblu mult cu tramvaiul. Primavara dând nu e prea cald si adie vân­tul, e o placere. Stai la o fereastra ca asta si din fuga tramvaiului vezi tot gradini înflorite. Cum va spuneam, pe linia asta umblu de trei ori pe saptamâna. Si aud mereu vorbindu-se de tiganci. De multe ori mi-am pus întrebarea: Gavrilescule, mi-am spus, sa pre­supunem ca sunt tiganci, ma rog, de unde au ele atâtia bani? O casa ca asta, un adevarat palat, cu gradini, cu nuci batrâni, asta reprezinta milioane.
— E o rusine! exclama din nou batrânul întorcând capul cu dezgust.
— Si mi-am mai pus si o alta întrebare, continua Gavrilescu. Jude­când dupa cât câstig eu, o suta de lei lectia, ar trebui zece mii de lectii sa faca un milion. Dar vedeti ca lucrurile nu sunt atât de simple. Sa presupunem ca as avea 20 de ore pe saptamâna tot mi-ar trebui 500 de saptamâni, adica aproape zece ani, si mi-ar trebui 20 de eleve cu 20 de piane. Dar problema vacan­telor de vara, când îmi ramân doar doua-trei eleve? Dar va­cantele de craciun si de pasti? Toate orele astea pierdute sunt pierdute si pentru milion. Asa ca n-ar fi vorba de 500 de sap­tamâni cu 20 de ore, îsi 20 de eleve cu 20 de piane pe saptamâna, ci mult mai mult, mult mai mult!
— E adevarat, spuse unul din vecini. În zilele noastre nu se mai învata la pian.
— Ah! exclama deodata Gavrilescu, lovindu-se cu palaria pe frunte. Simteam ca-mi lipseste ceva si nu-mi dadeam seama ce. Ser­vieta! Am uitat servieta cu partituri. M-am luat de vorba cu madame Voitinovici, matusa Otiliei, si-am uitat servieta. Ce ghi­nion! adauga scotându-si batista de sub guler si bagând-o în buzunar. Pe arsita asta, ia-o, Gavrilescule, înapoi cu tramvaiul pâna în strada Preoteselor.
Privi deznadajduit în jurul lui, parca ar fi asteptat sa-l opreasca cineva. Apoi se ridica brusc:
— Îmi pare bine de cunostinta, spuse, scotându-si


/ Pagina urmatoare

AFRICAN HEALING DANCE

DAVID ICKE A AVUT DREPTATE!

Englezii vor ca tara lor sa devina mai sigura. Pentru a reusi sa aresteze cat mai repede viitorii infractori, statul britanic va cheltui aproximativ 200 de milioane de lire pentru supravegherea video si audio a fiecarui om din Anglia.

Marea Britanie intra in era Big Brother, iar oricarui britanic ii vor fi inregistrate convorbirile telefonice, cele pe internet, iar camerele de luat vederi amplasate in orase ii vor urmari orice miscare.
"A trebuit sa suplimentam fondurile pentru supraveghere. Acum putem verifica si convorbirile telefonice sau e-mailurile pe care cineva le trimite. Trebuia sa luam aceasta masura pentru a preveni infractionalitatea si chiar eventuale atacuri teroriste.", a motivat decizia unul dintre oficialii britanici. Acestia au mai declarata ca si numarul de politisti de pe strazi va fi dublat in cel mai scurt timp posibil.

Tuesday, October 20, 2009


Inscriptii din QORAN au aparut pe pielea unui bebelus de 9 luni din Krasno-Oktyabrskoye, Republica Dagestan, raporteaza agentia de presa RIA Novosti .
Conform mamei copilului semnele au aparut la citeva zile dupa nasterea micului Ali Yakubov

Mama sa, Madina Yakubova, spune ca la nastere bebelususl avea un mic semn pe barbie, care cind s-a vindecat a luat forma cuvintului 'Allah' in araba.

Inscriptiile apar luni si vineri-ziua sfinta in Islam-si la 3 zile sint inlocuite cu unele noi. Cind acest fenomen se intimpla, copilul are febra si plinge.

Parintii nu au spus nimanui despre acest fenomen pina cind pe pielea copilului nu a aparut un mesaj ce spunea"Arata aceste semne oamenilor"

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites