Saturday, February 18, 2012

Crearea cărţilor electronice (e-Books) cu ajutorul...

Romanian Stamp News: Crearea cărţilor electronice (e-Books) cu ajutorul...: Compania Quark a avut amabilitatea de a pune la dispoziţia utilizatorilor săi înregistrarea unui webinar al cărui subiect este cel din titlu...

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

The wind carpet

CLAR UNUL DINTRE CELE MAI TARI FILME EVER=DE ARTA, DE GENIU

SHAKUKA: The wind carpet: Japan and Iran are not in close relationship. More than 4 centuries ago, however, Persian carpets were used in the festival of Takaya...

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Indo-European mummy in the Altai


Siberian steppes echoes a legendary past. Mounted tribes once ruled these high plateaus, where towering stone monuments reach toward the heavens. Golden treasures from these days are rare and enigmatic.

But new finds cast light on a culture cloaked in mystery: Sacrificed animals, valued possessions, and a startling emissary from this age of warriors—a 2400 year old woman frozen in time. But this Ice Maiden will not be left to rest.

Removed from the grave, her body has traveled half way around the world to be displayed and admired. Now, she is returning to Siberia, back to the scientist who discovered her, and who hopes to learn more of the Ice Maiden's secrets.


cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

MAREA ZEITA MAMA A STRAMOSILOR NOSTRI


Zeiţa Hestia ori Hesta, al cărei nume semnifică cămin sau casă, a fost zeiţă a vetrei şi a focului sacru la străbunii noştri Geo-Daci. “Trebuie reţinut faptul că Focul Sacru sau Focul Viu nu era altceva decât o imagine a Soarelui ceresc – Marele Zeu.

Soarele de andezid de la Sarmizegetuza nu este altceva decît vatra altarului reginei Hestia ( Vesta), vatră pe care ardea focul nestins. În ceea ce priveşte Marele Sanctuar circular, dacic, aflăm că absida centrală avea „34 de stâlpi de lemn dispuşi în formă de potcoavă, iar la mijloc „era vatra focului sacru”.

După Palladio aflăm că ambele temple ale zeiţei Vesta de la Roma, aveau aceeaşi formă (de potcoavă). Este bine să se ştie sau să se reţină faptul că, cultul zeiţei Hestia în Grecia şi la Roma a fost dus de Traco-Daci, înainte de întemeierea acestui oraş peninsular.”

Că zeiţa Hestia aparţine strabunilor noştri şi nu grecilor sau romanilor, este probat de cele mai vechi urme de civilizaţie din lume, descoperite în România, la Cotu Miculinţi, în judeţul Botoşani; printre altele, fiind descoperite şi cele mai vechi locuinţe din lume (bordeie) datînd de acum 20.000 de ani, avînd în centru vatra străbună. Marija Gimbutaş declara:

“România este vatra a ceea ce am numit Vechea Europă, o entitate culturală cuprinsă între anii 6.500- 3.500 i.Hr., axată pe o societate matriarhală, teocratică, paşnică, iubitoare şi creatoare de artă, care a precedat societăţile indo-europene, patriarhale, de luptători din epocile bronzului şi fierului”

În aceasta perioadă a matriarhatului se înscrie viaţa şi activitatea reginei Hestia a strămoşilor geto-daci. Primul scriitor antic care aminteşte de Hestia este Herodot (425 d.Hr). El spune că sciţii se închinau “înainte de toate, la Hestia apoi la Zeus şi la Geea”. Tot el aduce un amănunt:

“în limba scită Hestia se spune Tabiti”. Deci, zeiţa focului la sciţi purta numele de Tabiti. Trebuie să menţionăm că de la traci, zeiţa Hestia, în acest timp, trecuse în olimpul grecesc. Hesiod alcătuise o teogonie după bunul lui plac, “ca să pună ordine” între zei”. În felul acesta zeiţa geţilor Histia sau Hestia devine tacit zeiţă a grecilor.

Tot Herodot, menţionând luptele lui Darius cu sciţii arată ca Idanthyrsos, regele acestora a spus solului trimis de perşi: “Ca stăpân eu recunosc decat pe Zeus, strămoşul meu, şi pe Hestia regina sciţilor.

Prin sciţi el înţelege pe geţi. Situaţia Hestiei este clarificată pe parcurs de Diodor din Sicilia, care scria: “La aşa numiţii geţi, care se cred nemuritori, Zalmoxis susţinea că şi el a intrat în legătura cu zeiţa Hestia. Zalmoxis a fost aducătorul Belaginelor (a Legilor Frumoase) pe care le primise de la regina fecioară Hestia.”

“Acestă ignorare a cultului Zeiţei Focului, a rolului lui Zamolxis de intermediar între divinitate şi om, a dus la concluzia eronată că dacii ar fi fost politeişti. Repetăm: Zamolxis, regele Dacilor, a primit Beleaginele de la zeiţa Hestia, după cum la arieni, Zarathustra a primit legile „de la o zeitate bună”

Legile Belagine (legile frumoase), un cod moral şi spiritual de viaţă de care amintesc mulţi autori antici, astăzi este însă necunoscut. Este posibil ca şi informaţiile spirituale şi ştiinţifice, inclusiv astronomice/astrologice, să aibă aceeaşi sursă: comunicarea cu zeiţa Hestia sau cu alte entităţi spirituale.

Hestia sau Histia, zeiţa geţilor, ca pământeană, a fost regină a strămoşilor traco-daci în perioada matriarhatului, o regină fecioară, care în cea mai îndepartată antichitate a organizat statul strămoşilor traco-geţi şi cultul focului în vatra “Cetăţii Regale”, o mică fărâmă din soare-focul ceresc care topea gheaţa şi oferea muritorilor căldura necesară vieţii.

Genealogia reginei Hestia, alcătuită de Hesiod, nu are nimic comun cu realitatea. El nu a făcut altceva decât a introdus cultul zeiţei Hestia de la geto-daci în lumea greacă, romană şi a altor popoare. La romani Hestia apare sub numele de Vesta iar preotesele se numeau vestale.

Regina Hestia sau Istia, Iasta sau Vesta şi-a desfăşurat activitatea în jurul fluviului Istru la traco-daci. Că ea a fost în adevăr regină pământeană ne încredinţează faptul că a fost reprezentată plastic, uneori ţinând în mână sceptrul, emblemă a suveranităţii, iar în “Statuia Giustiniani”, aflată într-un muzeu din Roma, o vedem pe Hestia sau Vesta înveşmântată într-un dublu hiton (A. Mitru, op. cit. 40, 41, 47, 54, 55, 66, 199, 258).

Emblemele suveranităţii acestei zeiţe sunt o dovadă că ea a fost în adevăr regină a traco-dacilor, apoi a fost introdusă de Hesiod în panteonul Olimpului şi adorată pe un vast teritoriu, euro-afro-asiatic

Descoperirea numeroaselor statuete feminine (bogatul inventar de figurine feminine, prezentat de Radu Florescu Miclea, în Preistoria Daciei, fig 24, 37, 41, 46, 54, 57, 78, 80, 88, 103, 112, 115, 119, 124, 130, 136, 157, 159, 161, 167, 178, 181, 187, 189, 203, 210, 227, 262, 263, 265, 268, 272, 350, 352, 360, etc) sunt o dovadă pentru evoluţia şi cultura statului traco-dac, în perioada matriarhatului. La aceasta se adaugă cele 21 de statuete feminine descoperite lângă Moineşti (Bacau), într-un sanctuar.

O “Mare Zeiţă” s-a descoperit la Trufeşti (Botoşani), alta la Libceva (Caraş-Severin) s.a.. Acest mare număr de figurine feminine ilustrează, ca în nici o parte a Terrei, perioada matriarhatului, avansată în Daco-România. “Arheologia daco-română a ajuns la descoperirea unor statuete feminine, care ne încredinţează că, în perioada matriarhatului, statul strămoşilor Daco-Traci era condus de o femeie, ajutată de un sobor feminin.”

Informaţia oferită de Herodot, că Hestia la sciţi a avut alt nume, aparţine unei epoci mai târzii, când cultul ei trecuse de la traco-daci la celelalte popoare prin intermediul culturii greceşti. Aceştia şi-a însuşit tacit cultura popoarelor mai vechi.

Hestia a fost regina strămoşilor traco-daci; după moarte a devenit zeiţă a focului. În perioada patriarhatului, sciţii o adorau sub numele de Tabiti, grecii sub numele geto-dacic de Histia sau Hestia, iar romanii o adorau sub numele de Vesta.

Cultul ei s-a generalizat în spaţiul euro-afro-asiatic, după ce Hestia a trecut în panteonul Olimpului. “În astrologie există un asteroid cu acest nume, Vesta, care are semnificaţia „păstrătoarea flăcării”, a adevărului şi a altor valori spirituale şi culturale naturale, având puteri transformatoare şi creatoare (sexuale). Vesta este de o importanţă specială pentru cei care au simţul unei misiuni sau unui scop în viaţă, creând mediul prielnic pentru împlinirea acesteia.

Zamolxis are ca şi corespondent astrologic pe Saturn, acest lucru derivând atât din etimologia cuvântului (zal=zeu, mox=moş, bătrân), cât şi din filosofia de viaţă simplă şi naturală, ascetică uneori, pe care a predat-o getodacilor. O confirmare a acestei legături spirituale iniţiatice între Zamolxis şi Vesta (Hestia) o găsim în astrograma natală a României, care este reprezentativă pentru poporul român, trecutul şi viitorul lui.”

Pr. Dumitru Bălaşa

via ramania

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Friday, February 17, 2012

Înaltă trădare! Regimul Băsescu cedează gratis combinatele energeticeZilele acestea abia dacă s-a scris sau s-a vorbit,- printre sinistraţii de prin zăpezi şi discursuri populiste - despre un subiect de o gravitate extremă – Băsescu, Boc & Co. pregătesc discret lovitura de graţie pe care o vor aplica în următoarele luni poporului roman.

Cu alte cuvinte vor să dea aproape gratis unor „investitori strategici” toate companiile profitabile şi/sau stretegice aflate încă, după 22 de ani de jafuri sistematice de Stat, în portofoliile Ministerului Economiei şi Ministerului Transporturilor.

Vă prezentăm mai jos lista întreprinderilor care vor fi date gratis („cu discount semnificativ”, potrivit formulării Ministerului Economiei) asasinilor economici din jurul clicii mafiote FMI-BM care a pus stăpânire pe România prin intermediul cuplului Basescu-Isărescu şi a acoliţilor acestora.

Vă rugăm să remarcaţi termenele strânse pentru „privatizarea” perlelor coroanei, care va avea loc, hoţeşte, un fel de alba-neagra în ultimele luni de mandat. Practic, toate întreprinderile profitabile construite de poporul român în zeci de ani sunt date acum gratis unor asasini economici internaţionali de un preşedinte ilegitim care nu reprezintă în niciun caz interesele poporului roman.

Calendarul listărilor pe bursă a pachetelor de acţiuni ale societăţilor din portofoliul Ministerului Economiei. Date limită – aprilie, iunie, octombrie, decembrie:

• OMV Petrom- Oferta Publică Secundară de vânzare de acţiuni pentru un pachet de 9,84% până la finele anului 2012
• Transelectrica – Oferta Publică Secundară de vânzare de acţiuni pentru un pachet de 15% până la finele lunii aprilie 2012
• Transgaz – Oferta Publică Secundară de vânzare de acţiuni pentru un pachet de 15% până la finele lunii aprilie 2012;
• Romgaz – Oferta Publică Secundară de vânzare de acţiuni pentru un pachet de 15% până la finele lunii iunie 2012;
• NuclearElectrica - Oferta Publică Primară (IPO) în vederea majorării de capital cu 10% în cursul anului 2012
• Hidroelectrica - Oferta Publică Primară (IPO) în vederea majorării de capital cu 10% până la sfârşitul lunii octombrie 2012.

Calendarul vânzării pachetelor majoritare ale societăţilor din portofoliul Ministerului Economiei:

• Oltchim S.A: vânzarea acţiunilor publice către un investitor strategic în prima parte a anului 2012
• CUPRU MIN: privatizare integrală în prima parte a anului 2012
• Electrica Serv: privatizare majoritară a tuturor companiilor regionale în curs de înfiinţare până la finele anului 2012
• Electrica Furnizare: privatizare majoritară până la finele lunii octombrie 2012
• Electrocentrale Bucureşti: privatizare majoritară până la finele anului 2012
• Complexul Energetic Oltenia: privatizare majoritară până la finele anului 2012
• Complexul Energetic Hunedoara: privatizare majoritară până la finele anului 2012

Despre companii, pe scurt

Primul grup de companii getionează resursele energetice ale României. Vorbim aici de resurse de petrol, de gaze şi de energie electrică.

Toate aceste companii sunt extrem de profitabile, mai ales în contextul crizei energetice care se prefigurează în următorii ani. Să pierzi controlul asupra resurselor energetice ale ţării în acest moment echivalează cu o crimă în masă.

Şi acesta nu este un eufemism. Există deja precedentul Petrom şi înstrăinarea pe nimic a resurselor de petrol şi capacităţilor de rafinare ale României, cu efecte dezastruoase asupra consumatorilor, şoferilor în acest caz, care au putut vedea pe pielea şi pe buzunarul lor ce înseamnă monopolul asupra resurselor energetice.

Preţul carburanţilor în acest caz, a ajuns până la cer fără ca cineva să poată interveni în vreun fel. De ce? Pentru că se poate, pur şi simplu! Ce ni s-a întâmplat cu carburanţii ne aşteaptă cum cu gazele şi cu energia electrică.

Numai că, de data asta, efectele vor fi mult mai profunde şi mai grave pentru că vor afecta mase mari de oameni aduşi între timp la sapă de lemn. Aceste societăţi sunt falimentate în mod deliberat printr-un management defectuos şi corupt din mai multe motive:

- pentru a se justifica privatizarea lor
- pentru a putea fi vândute ulterior pe nimic
- pentru a întreţine mitul ultra-demonetizat al „băieţilor deştepţi”
- pentru a fi mulse de camarilla politică

În condiţiile unui management independent de mocirla politică actuală aceste companii ar putea fi extrem de profitabile chiar şi cu un management de nivelul aceluia al unui butic. Vorbim practic de companiile care exploatează, produc şi „transportă” energia electrică şi gazele în acesta ţară.

Vorbim de Hidroelectrica şi de NuclearElectrica, care produc cea mai ieftină energie din ţară, din apă şi energie nucleară, şi de o infrastructură construită în zeci de ani de poporul roman.

Al doilea grup de companii reprezintă crema industriei chimice din România, cu aplicaţii în numeroase domenii (Oltchim), cea mai mare exploataţie de cupru din Europa (Cupru Min), companii care produc şi furnizează energie electrică, cum ar fi :

Electrocentrale Bucureşti pentru Capitală, dar şi complexele energetice Oltenia şi Hunedoara care furnizează energie electrică produsă din cărbune şi care pot avea adevărate poziţii de monopol în condiţii de secetă când Hidroelectrica şi chiar NuclearElectrica îşi reduc drastic activitatea şi când multe unităţi sunt oprite din cauza debitelor scăzute ale râurilor.

De ce sunt privatizate?

Este simplu! Pentru că sunt apetisante. Pentru că se poate. Pentru că asasinii economici care gravitează în jurul clicii Băsescu, Boc, FMI, CE, BM au pus ochii pe ele. Pentru că odată cu privatizarea acestor companii, care au poziţii de cvasimonopol, se ia prizonieră o întreaga ţară care va fi prinsă ca într-un lagăr şi va fi complet dependentă de şefii ei străini care le pot creşte sau scădea preţul la gaze sau la curent electric sau chiar le pot opri gazele sau lumina după bunul plac.

De ce ni se spune că sunt privatizate?

Pentru că ar fi nevoie chipurile de un investitor strategic care să re-tehnologizeze aceste companii. Numai că acestea sunt atât de profitabile încât nu au nevoie de niciun aşa-zis investitor.

Au nevoie doar să fie lăsate în pace. Sau, pentru a scăpa de aşa-numiţii „băieţi deştepţi”, în fond căpuşele politice legate ombilical de aşa-numitele partide politice, care le-au finanţat de-a lungul timpului.

În ceea ce priveşte aşa-numita re-tehnologizare cu care a venit investitorul strategic nu trebuie decât să urmărim cazul Petrom, o companie vândută pe nimic unui aşa-numit investitor strategic care apoi nu a făcut altceva decât să exploteze rezervele de petrol şi să închidă pur şi simplu combinatul Arpechim Piteşti.

Cam la asta s-au rezumat investiţiile OMV. La polul opus avem cazul Ungariei al cărei premier patriot şi responsabil, Viktor Orban, a negociat dur cu ruşii pentru preluarea celor 20% din acţiunile MOL vândute anterior tot la „sugestia” binevoitoare a UE într-un exces de febră a privatizărilor cu orice preţ.

Comunicatul halucinant al OPSPI (Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie)

„Modalităţile de privatizare ale companiilor menţionate vor fi recomandate de către consultanţii de privatizare desemnaţi în baza contractelor, în urma realizării unor analize diagnostic vizând aspecte juridice, tehnice, financiare, comerciale, resurse umane şi de mediu”, precizează OPSPI.

În ceea ce priveşte oportunitatea privatizării companiilor de stat într-o perioadă dificilă pe plan internaţional, reprezentanţii OPSPI spun că întregul proces va ţine cont de realitatea pieţelor.


„Potrivit prevederilor din noul proiect de Scrisoare de Intenţie aferentă Aranjamentului Stand-By de tip preventiv dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, privatizarea acestor companii se va realiza printr-un proces care va ţine cont de realitatea pieţelor şi care se va desfăşura cu consultarea reprezentanţilor FMI şi ai CE. Consultanţii de tranzacţie vor avea sarcina de a elabora rapoarte de evaluare şi de a recomanda şi justifica preţul la care se oferă acţiunile în vederea încheierii unor tranzacţii de succes”, mai precizează OPSPI.

Nu s-a încercat nicio clipă eficientizarea lor

Aceste companii cu un potenţial de dezvoltare imens au fost ţinute intenţionat în acesta stare de precaritate. Nu s-a încercat nicio clipă eficientizarea lor. Nu s-a încercat nicio clipă să fie aduse la conducerea acestora echipe de management profesioniste şi, mai ales, nu s-a dorit ca ele să fie profitabile. Şi, cu toate acestea, aceste companii au reuşit să se menţină ani de zile pe linia de plutire tocmai pentru că au o mare valoare intrinsecă.

Cum sunt privatizate

Financial Times compară recent vânzarea acestor companii importante pentru economia românească cu situaţia unui bogătaş care, ajuns, la limita resurselor, îşi vinde argintăria din casă. Nimic mai adevărat. Numai că acestă vânzare este, de fapt, o simplă donaţie, o schimbare de proprietar.

Sunt cele mai interesante societăţi care au mai rămas de furat în România, de care nici măcar lăcustele roşii PSD-iste nu au îndrăznit să se atingă. În plus, bursele sunt la pământ în acest moment iar vânzarea unor pachete de acţiuni pe bursă echivalează cu un adevărat cadou făcut aşa-numiţilor investitori.

Cine le vrea atât de tare

Există un interes crescut venit din partea unor concerne din SUA şi Europa, apropiate FMI, CE şi BM. Aceste concerne fac presiuni extraordinare pentru vânzarea acestor pachete de acţiuni.

De ce sunt vândute pachete de 15%? Metoda „calului troian”

Un pachet de 15% este suficient de mic pentru a induce opiniei publice imaginea ca statul controlează aceste companii, însă suficient de mare pentru ca pachetul majoritar de acţiuni să fie preluat după una-două majorări succesive de capital la care statul, evident, nu va participa.

Participaţia „investitorului” va creşte apoi la 30% iar apoi la 50-60%. Acest model a fost „brevetat” în cazul Petrom sau în cazul Fondului Proprietatea unde statul era iniţial proprietar.

În cazul Petrom, statul a păstrat iniţial un pachet de acţiuni de 40%, însă după câteva majorări succesive de capital, participaţia s-a diminuat până la 9%, statul român pierzând, astfel, o sursă extrem de importantă de venituri în condiţiile în care valoarea acţiunilor companiei a crescut fantastic pe fondul crizei energetice.

Mai mult, Guvernul este umilit acum în încercarea de a-şi vinde pe bursă şi ultimele acţiuni la Petrom pentru că acest caz deja nu mai are miză. Jocurile sunt deja făcute iar proprietarul este bine stabilit. În cazul Fondului Proprietatea, care a fost creat, de fapt pentru despăgubirea foştilor proprietari, jaful a fost şi mai mare.

În cadrul acestui fond au fost incluse acţiuni la companii foarte apetisante (multe şi din lista de mai sus). De la o deţinere iniţială de 100%, statul a ajuns la 80%, apoi la 40%, prin majorări succesive de capital ale acţionarului minoritar la care statul nu a participat, pentru ca acum să nu mai deţină nimic la Fondul Proprietatea. O altă țeapă dată foştilor proprietari care îşi aşteaptă despăgubirile şi acum, după mai bine de 20 de ani.

De vânzare „cu discount” în cele mai proaste condiţii de piaţă

Să vinzi perlele coroanei în aceste condiţii de piaţă echivalează cu o crimă îndreptată împotriva poporului român. Orice guvern cât de cât responsabil ar fi amânat acestă decizie aşteptând condiţii de piaţă mai bune. Nu şi cuplul Băsescu-Boc. Presaţi de creditorii internaţionali, aceştia trebuie să urmeze docili agenda acestora şi să vândă ACUM! În orice condiţii! Ca şi cum ridicolul nu ar fi suficient de mare, Băsescu vrea să vândă acum chiar şi cu discount.

Industria, pe tarabă, cu discount

Acţiunile cuplului Băsescu-Boc sunt de-a dreptul ostile faţă de poporul român. Nu numai că vânzarea acţiunilor are loc în cele mai nefavorabile condiţii de piaţă, însă acestea sunt vândute chiar „cu discount” ca la mall, numai să fie vândută odată.

În acest sens, OPSPI dă un comunicat care sună cam aşa: „sunt urâtă, bolnavă şi săracă, dar vreau să mă căsătoresc acum!”. Efectul: transferul de proprietate gratis din proprietatea poporului român în cea a bancherilor internaţionali, prietenii lui Băsescu.

Preţul, stabilit de consultanţi. Băsescu se spală pe mâini

Consultanţii aleşi pe sprânceană pentru această privatizare fac parte din marea finanţă internaţională, mult blamată în toată lumea, precum J.P. Morgan sau Goldman Sachs. Aceştia vor „recomanda” preţul de vânzare după o analiză a „realităţilor economice”.

Practic, aceşti consultanţi îi vor spune lui Băsescu la ce preţ trebuie să vândă acestor acţiuni chiar prietenilor lor apropiaţi de FMI, probabil, unul derizoriu. Iar Băsescu, după mintea lui, se va spăla pe mâini, pasând reponsabilitatea asupra consultantului.

Înşelăciunea la adresa poporului român, premiză pentru o viitoare renaționalizare

În orice sistem de drept, un bun dobândit prin înşelăciune, prin doll trebuie returnat proprietarului iniţial. În această situaţie tentativa de furt este mai mult decât clară, iar presiunile pentru vânzarea în acest moment, pe ultima sută de metri, de către un Guvern corupt şi ilegitim, sunt dovedite.

În aceste condiţii, cu siguranţă aceste întreprinderi vor reveni poporului român. Trebuie să se întâmple aşa.

Responsabilitatea este individuală

Există un precedent istoric. Unul dintre capetele de acuzare în procesul lui Nicolae Ceauşescu a fost subminarea economiei naţionale. Pare hilar astăzi când ne gândim că, chiar sub mandatul lui Ceauşescu au fost construite aceste întreprinderi.

Pentru această acuzaţie, puerilă, de altfel, Ceauşescu a fost executat şi i s-a confiscat întreaga avere! De data aceasta răspunderea este individuală! Cu atât mai mult că, în cazul lui Băsescu, au existat semnale că ar putea fi un agent infiltrat (activitatea sa la Anvers l-a expus riscului recrutării de către agenţii străine) la vârful statului încă de acum 20 de ani când şefii lui de afară i-au ordonat să lichideze flota maritimă, o concurență redutabilă pentru ei în acele vremuri.

Şi, s-a conformat rapid. După 20 de ani a primit ordinul sa dea lovitura de graţie României şi să transforme țara într-o colonie. Şi, de asemenea, s-a executat rapid.

Manipularea penibilă

În intervenţiile sale televizate, la săptămâni după începerea protestelor împotriva să, Băsescu ne-a vorbit despre fluturi, baloane şi alte bazaconii. Nu a scos un sunet, însă, despre jaful pe care l-a pus la cale.

S-a gândit probabil, că nu-i interesează pe români pe mâna cui ajunge energia ţării. A ţinut, însă, să precizeze că nu a greşit nimic până acum, că a făcut doar ce a trebuit să facă. Pusă în acest context, declaraţia să este halucinantă!

Lipsa de consultare a poporului

Orice guvern responsabil n-ar fi privatizat în nicio situaţie întregul sistem energetic al ţării. În cel mai rău caz, supus fiind la presiuni externe, ar fi organizat un referendum pe această temă extrem de importantă pentru viitorul României. Nu, în schimb, cuplul Băsescu-Boc a preferat să joace alba-neagra cu poporul român şi să profite de lipsa lui de atenţie. Până acum!

Mesajul preşedintelui în primul discurs după demonstraţiile împotriva sa. No comment!

„S-a creat impresia falsă că preşedintele nu-i mai reprezintă pe români în relaţia cu instituţiile statului. Pentru români, obligaţia preşedintelui de a-i reprezenta continuu e unul din imperativele majore, fiind vorba de un președinte ales direct. Aş vrea ca românii să înţeleagă că îmi e extrem de clară situaţia în care se află.

Ştiu că măsuri precum creşterea TVA, reducerea salariilor bugetare, restructurarea sectoarelor bugetare, introducerea contribuţiilor pentru sănătate la pensiile de 750 de lei i-au făcut să iasă în stradă ca urmare a traiului greu. Ştiu în acelaşi timp că aceeaşi abordare o au şi milioane de români care n-au ieşit în stradă.

E clar pentru mine că prima obligaţie e aceea de a restabili legăturile de încredere între mine şi acea parte a populaţiei care şi-a pierdut încrederea în președinte.”

Mass-media aservită

Probabil că abia dacă aţi văzut câte o relatare palidă în presă despre acest adevărat jaf care ni se pregăteşte. Ne-am fi aşteptat la adevărate dezbateri pe acesta temă şi la mii de articole scrise. În schimb, nimic.

Televiziunile au profitat de zăpadă ca să ne manipuleze şi să ne impună false probleme, nu înainte de a analiza pe toate părţile discursurile penibililor Ponta şi Antonescu. Jaful din energie nu este interesant.

Nu e de mirare că acţionariatul majorităţii televiziunilor aparţine cam aceleiaşi minorităţi etnice, care vrea ca această alba-neagra în care perdantul este poporul român, să aibă succes.

Studiu de caz – Transgaz

Comunicate Ministerul Economiei

Bucureşti, 24 ianuarie 2012
COMUNICAT DE PRESĂ

În data de 24 ianuarie 2012, a avut loc deschiderea Ofertelor Financiare ale Ofertanţilor care au îndeplinit condiţiile de eligibilitate şi ale căror Oferte Tehnice au întrunit punctajul minim precizat prin Caietul de Sarcini, în cadrul procesului de selectare a Intermediarului Ofertei Publice Secundare Iniţiale de vânzare a pachetului de acţiuni emise de S.N.G.N. ROMGAZ S.A., reprezentând 15% din capitalul social existent al societăţii, derulat de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (O.P.S.P.I.), pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, şi anume:

Consorţiul format din:
- Erste Group Bank AG
- Goldman Sachs Internaţional
- Banca Comercială Română
- Raiffeisen Capital & Investment

Consorţiul format din:
- B.R.D. – Groupe Societe Generale
- Citigroup Global Markets Limited
- ING Bank N.V. London Branch
- Societe Generale
- ING Bank N.V. Amsterdam-Sucursala Bucureşti

Consorţiul format din:
- Unicredit CAIB Securities România,
- Unicredit Bank AG-London Branch,
- Alpha Bank România,
- Alpha Finance România,
- BT Securities,
- JP Morgan Securities Ltd.

Comisia numită prin ordin al ministrului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, împreună cu consultanţii care acordă serviciile de asistenţă juridică în cadrul acestui proces, respectiv Societatea Civilă de Avocaţi „Salans, Moore şi Asociaţii” împreună cu Cabinetul Individual de Avocatură „Septimiu Stoica”, în urma punctajului total obţinut de către Ofertanţi, au declarat Oferta câştigătoare cea a Consorţiului de intermediere constituit din :

Erste Group Bank AG, Goldman Sachs Internaţional, Banca Comercială Română şi Raiffeisen Capital & Investment, acesta fiind declarat Ofertant selectat.

În perioada imediat următoare, vor avea loc negocieri cu Ofertantul selectat în vederea încheierii Contractului de intermediere.

Biroul de presă al MECMA
INFORMARE DE PRESĂ

Bucureşti, 25 ianuarie 2012: Astăzi a avut loc semnarea contractului de intermediere cu Sindicatul de Intermediere constituit din RAIFFEISEN CAPITAL & INVESTMENT S.A., WOOD & COMPANY FINANCIAL SERVICES şi BT SECURITIES S.A., ofertant selectat pentru intermedierea Ofertei Publice Secundare de vânzare de acţiuni a unui pachet de acţiuni de 15% emise de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş, derulată de către Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie.

În perioada imediat următoare vor fi demarate serviciile financiare şi de consultanţă necesare pregătirii, derulării şi închiderii cu succes a Ofertei Publice Secundare de vânzare de acţiuni la Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş.

Citiți și:
Uimitoarele profeţii despre România ale yoghinului indian Gupta Swami
Privatizarea în România – un jaf naţional


yogaesoteric
16 februarie 2012

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Peter Moon - Transylvanian Sunrise & The Romanian Sphinx


Author Peter Moon discusses the mysterious underground holographic hall of records found in 2003 by advanced satellite radar technology located at the sphinx of Romania in the Bucegi Mountains (close to the region known as Transylvania).

Peter has written and spoken about The Montauk Project, but this interview revolves around his other two books, "Transylvanian Sunrise" and "Transylvanian Moonrise", written by Radu Cinmar (a member of the Romanian Intelligence Service's occult department) and translated by Peter. He tells us how he became involved in these books, his trips to Romania, how the discovery of the sphinx chamber was made and the mysterious characters central to the story.

We also discuss Dr. David Lewis Anderson, director of the Time Travel Research Institute. Then, we talk about the Masonic and military interest in the chamber beneath the sphinx. Later, we review some history of Romania, including the Dacians and the Thracians.


Share/Bookmark

YakuzaShare/Bookmark

Thursday, February 16, 2012

Traian Basescu - Satanistul ce se inchina la demoniShare/Bookmark

Mircea Badea : "Daca nu esti pe Facebook nu existi"Share/Bookmark

Mircea Badea - Caterinca-F ACTUALShare/Bookmark

Geto-Dacii Liberi - Carpii -In Romanestecybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Cine suntem noi romanii?Stii tu romanule?cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

ISTORIA MILITARA A POPORULUI ROMÂN - documentar de exceptiecybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Codul lui Oreste - Artefacte inexplicabile - 31.12.2010Daca putem face abstractie de cristianpompei, emisiunea e foarte interesanta

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Codul lui Oreste 11.02.2012

SHAKUKA: Codul lui Oreste 11.02.2012: Invitați: un rabin și un musulman (Ahmed Jaber) Interesante discuțiile și mai ales punctele de vedere ale rabinului...

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Avem si noi Super EROI

AZI MIHAI VITEAZUL

Au fost odată ca niciodată și au rămas. Ei sunt eroii noștri, eroii românilor. Fie că sunt eroi din cărțile de istorie, fie că sunt eroi de basm, fie că sunt eroi de legendă, ei sunt eroii noștri, fie că îi vrem sau nu.

Trăim într-o Românie europeană a secolului 21, în care cu toată deschiderea la informație și cu toat...e sursele de infomare accesabile marea majoritate a românilor nu își cunosc istoria, trecutul, oamenii care l-au clădit, personajele de legendă, personajele de basm.

Unul din sloganurile cu care am demarat această campanie este ”98 la sută din români stiu mai mult despre Obama decât despre Burebista”, ceea ce nu poate decât să ne motiveze și să ne dea energia necesară să îndreptăm aceste lipsuri.

Este datoria noastră și, totodată, poate fi plăcerea vostră, a tuturor celor care locuiesc și trăiesc românește în spațiul carpato-danubiano-pontic de a da o șansă eroilor autohtoni să ne facă viața mai frumoasă și mai bogată cultural. În sensul în care și șotronul este element al unei culturi, al culturii urbane.

De ce să nu ne bucurăm de faptele lui Fat Frumosl în loc să ne plângem ghinionul național pe umărul lui Spiderman? De ce să nu sperăm că la un moment dat o sa ne salveze la greu Greuceanu, în loc să îl așteptăm cu ochii pe cer pe Batman?

De ce să nu realizăm că Robin Hood este un ”mic copil” pe lângă toți haiducii români de legendă? De ce să nu ne dorim să învătăm din realizările eroilor noștri și să ne propunem să le retrăim gloria, realizînd poate mult mai mult și mult mai bine? AVEM ȘI NOI SUPER EROI!

sursa APIR

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Wednesday, February 15, 2012

"Geheimnis Tibet" Aka "Secret Tibet" (1943) ↯↯ Schutzstaffel Expedition...cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Vajra Sky Over Tibet.SubEsp.flvcybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

BBC.The Lost World Of Tibet.El Mundo Perdido de Tíbet.SubEsp.avicybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Unexplained Mystical Structures HC/HD


All around the globe there are monoliths and monuments from ancient civilizations erected to leave a marker of the relevance of their advanced history. These were also beacons and guidelines of the ancients who mapped out the stars with a precision that has not been equaled since.

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

The Aryan Invasion

RAMAYANA DVD

Ramayana - The Legend of Prince Rama [1992] [English]cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

My favourite Baroque music

Dying To Have Known


In Dying To Have Known, filmmaker Steve Kroschel went on a 52-day journey to find evidence to the effectiveness of the Gerson Therapy -- a long-suppressed natural cancer cure. His travels take him across both the Atlantic and the Pacific Oceans, from upstate New York to San Diego to Alaska, from Japan and Holland to Spain and Mexico.

In the end, he presents the testimonies of patients, scientists, surgeons and nutritionists who testify to the therapy's efficacy in curing cancer and other degenerative diseases, and presents the hard scientific proof to back up their claims.

You will hear from a Japanese medical school professor who cured himself of liver cancer over 15 years ago, a lymphoma patient who was diagnosed as terminal over 50 years ago as well as noted critics of this world-renowned healing method who dismiss it out of hand as "pure quackery."

So the question that remains is, "Why is this powerful curative therapy still suppressed, more than 75 years after it was clearly proven to cure degenerative disease?" The viewers are left to decide for themselves.


Share/Bookmark

LOST PYRAMIDS-Piramidele pierdute din Caral subtitrare in romana.aviShare

Lady and the Tramp - Puppy Lovecybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

PROJECT CAMELOT : SECRETS BEHIND THE HUMAN GENOME PROJECT


Cynthia Marie Brewer claims her DNA was taken and used as the original fully sequenced DNA for the Human Genome Project against her will. From there on her story, if she is to be believed, has tentacles in nearly every aspect of human endeavor on the planet. Ultimately the trail leads to the purpose behind the Illuminati obsession with bloodlines and the emphasis they have on blending what is called in occult circles "the red" with "the black".

This involves the "red" being blue-eyed redheads who descend from the Neanderthal... and have a tendency to be non-violent and more empathetic as well has having a proclivity for telepathy (see Graham Hancock's recent book "Entangled" for more on this)... What are called "blacks" in occult cirlces -- are the blond haired, or other hair color, with blue/green eyes of Celtic descendants from the Anunnaki bloodline, who tend to be more aggressive, highly intelligent, ruler of people also with psychic sensitivity.. (also known as the Illuminati bloodline).

From there on it gets wildly convoluted. Listen to this preliminary investigation into the secrets regarding the sequencing of human DNA and to where it may lead....

The Definition according to Wikipedia:

The Human Genome Project (HGP) is an international scientific research project with a primary goal of determining the sequence of chemical base pairs which make up DNA, and of identifying and mapping the approximately 20,000–25,000 genes of the human genome from both a physical and functional standpoint. --- Wikipedia

Additional note: Some of you may remember when Benjamin Fulford went into the hospital for a spinal operation. What they discovered at the base of his spine sounds like a very similar kind of 'creature' or chimera (see Rense.com article re Benjamin Fulford's "creature") to the one that Cynthia Brewer refers to in this audio interview.

Once they removed it, Benjamin asked to have the photos after his operation. Apparently, all evidence of then 'disappeared' from the hospital. Considering Benjamin is also from an illuminati bloodline this follows along with the same idea as mentioned here.

That is, that these implanted organisms take on the genetics of the host and then are removed and used in genetic experiments and possibly future cloning procedures.

DNA Patenting
Paper by Cynthia Brewer

Submitted to Project Camelot, August 15, 2011

Indeed, the principle objective of biotechnology is to produce commercial products for economic gain.

However, any industry will not initiate high-risk, long-term projects without knowing that the results of its research efforts can be legally protected from competitors, thus the U.S. Patent Offices has sanctioned privileges for intellectual property rights and include trade secrets, trademarks, and patents; while no protections have been made to protect Divine Sentient Beings from the horrors of the products.

A biotechnology patent is a legal document that gives the patent holder exclusive rights to implement the described invention commercially. The two major categories for patents consist of products and processes.

The patent holder can develop other products that are directly derived from the original invention, while competitors must purchase the right to use the invention to develop a product based on the initial invention. A prime example is patented diseases and remedies specifically including pharmacopoeia.

Patent law very around the world, and throughout history, a consistent principle of patent law was that a patent could not be granted for anything that is a product of nature or any type of therapy for human or animals.

The application for a patent must be feasible, novel, non obvious, utility and general acceptability by the patent office; thus, biotechnology and pharmacopoeia are in a perpetual race to create genetically engineered biodiversity by and through the splicing of DNA and creating superbugs, such as staph infections.

In 1980, in a landmark decision the U.S. Supreme Court decided that a genetically modified organism was patentable to protect the intellectual property right for the development and use of the “superbug”, a genetically engineered microorganism used to clean up the oil spill in Alaska from the Exxon Valdes. The patent was developed by A. Chakrabarty, who was working for the General Electric Corporation.

Following the landmark decision to patent genetically modified microorganisms, the U.S. Patent laws ultimately allowed Goldman and Sacs subsidiary, Genetech, to market human tPA. This lead to the regular patenting of multicellular organisms such as the “oncomouse”; and ultimately exclusive ownership of living and natural material.

The exclusive ownership of natural and God gifted property led to controversy over the morals and ethics of these patenting statutes and the rights of people and animal; with human rights always prevailing.

For example, if an invention on animals approved for use to cure human disease, the current view is that the needs supersede those of the animal. This led to the regular and routine patenting of transgenetic animals and plants.

U.S. Patent 4,237,224, which as granted to Stanley Cohen and Herbert Boyer on December 2, 1980 entitled, “Process for producing biologically functional molecular chimeras” for recombinant DNA technology for both use of viral and plasmid vectors and the cloning of foreign genes ultimately resulted in the patenting of the Human Genome.

This led the DNA sequencing and the “genebanks”, patented by the elite noncooperating research groups who are registered to do “Human Takings” for biotechnology and pharmacopoeia. They chose the “qualified candidate” through DNA analysis in accord with information obtained from the genebanks.

Patenting laws are consistent with positive economic impact for special interest groups.

The U.S. Patent Office now regularly accepts the use of animals and humans as intellectual property of Big Business, claiming they own the rights to our bodies and DNA, effectively awarding a monopoly that results in abominations and mass diseases throughout the world, restricts competition, curtails new invention, leads to higher prices, and favors large corporations such as government.

This was the significance of The Human Genome Project, and the chimera that resulted known as Dolly the Sheep.

Research is carried out secretly and information is not shared; therefore, repeated experiments are carried out on many different unwitting victims, mass suffering and time and effort is wasted sometimes resulting in genocide of some races and Tribes even if they scattered around the world.

Traditional science has become hostage to patent holders recognizing the rights of patent holders over the bodies and DNA of the living, breathing, sentient being who was born with a body gifted from Our Creator.

Every medical professional must honor the exclusive rights of the patent holder and innovative procedure for controlling the patent regardless of the consequences, including death of the host.

The goal being to extort the maximum amount of money in the process controlling the patented disease and regardless of damage, injuries, morals, ethics, pain, suffering or agony of the unwitting host.

Combine the patent laws with the fact that the Vatican has claimed ownership to all property, including our bodies and DNA, by and through undisclosed solemn edicts known as Papal Bulls, it has become the world economy to buy, sell and trade human beings and Divine Immortal Beings has commodities and hosts for biotechnology and pharmacopoeia effectively controlling an estimated minimum of 2/3 of the worlds’ economies.

http://www.genecards.org/cgi-bin/carddisp.pl?gene=BRE

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?id=9606

http://en.wikipedia.org/wiki/BRE_(gene)

http://en.wikipedia.org/wiki/B_recognition_element

source projectcamelotcybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Thrive-subtitrat in romana


THRIVE is an unconventional documentary that lifts the veil on what's REALLY going on in our world by following the money upstream -- uncovering the global consolidation of power in nearly every aspect of our lives. Weaving together breakthroughs in science, consciousness and activism, THRIVE offers real solutions, empowering us with unprecedented and bold strategies for reclaiming our lives and our future.

INTERVIEWS in THRIVE

Duane Elgin, Nassim Haramein, Steven Greer, Jack Kasher, Daniel Sheehan, Adam Trombly, Brian O'Leary, Vandana Shiva, John Gatto, John Robbins, Deepak Chopra, David Icke, Catherine Austin Fitts, G. Edward Griffin, Bill Still, John Perkins, Paul Hawken, Aqeela Sherrills, Evon Peter, Angel Kyodo Williams, Elisabet Sahtouris, Amy Goodman, and Barbara Marx Hubbard.THRIVE este un documentar neconvenţional care ridică vălul asupra a ceea ce se întâmplă cu adevărat în lumea noastră, face legatura, mai clar decât în alte locuri, între fizică, cosmologie, geometrie sacră, teoria evoluţiei.

(cel pe care il postasem inainte a fost scos, deci luati-l cit mai este online)cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

BANALA CURMALA
CURMALELE

Dulciurile din copac
Curmalele, un laxativ si afrodisiac dulce

Alaturi de binecunoscutele fructe autohtone, pe rafturile magazinelor romanesti se afla si oaspeti din tarile calde, printre care se numara si curmalele. Poate din cauza pretului sau din lipsa de informatie, cumparatorii trec pe langa ele fara sa le ofere prea multa atentie.

E pacat, deoarece sunt o sursa majora de vitamine, mai ales in perioada rece a anului. In natura exista peste 1500 de soiuri de curmale. Culoarea lor variaza de la galben-auriu pana la rosu, maro inchis sau chiar negru. Fiecare specie difera si prin nuantele de gust, care seamana cu nuca, mierea de albine sau caramelele.

Si aspectul e diferit: unele sunt netede si lucioase, altele incretite, ca prunele afumate. O zicala araba veche spune: curmalul se simte bine atunci cand picioarele lui se afla in apa, iar capul in focul cerului.

Spre deosebire de alte plante, atunci cand se coc, curmalele nu aduna rezerva de apa, ci pierd apa, devenind tot mai dulci si mai moi. Gustul fructelor proaspete este mult mai fin si mai putin dulce, dar curmalele proaspete nu rezista la drumuri lungi, sunt practic netransportabile, de aceea producatorii le
usuca.

Dupa procesul de uscare, valoarea nutritiva si calorica a
curmalelor creste, iar concentratia de glucide, proteine si lipide se mareste de 10 ori fata de cea a fructelor proaspete.

Pline de vitamine


Nu-ti vine sa crezi ca pojghita subtire care inveleste curmala contine toate vitaminele (in afara de E si H) si o cantitate mare de microelemente: fier, fosfor, cupru, magneziu, calciu, potasiu si mangan. Curmalele contin mai multi aminoacizi decat merele,portocalele sau bananele.

O importanta deosebita are continutul de fluor, care protejeaza dintii de carii, dar si seleniul, care scade riscul imbolnavirilor de cancer si al afectiunilor cardiace, intarind sistemul imunitar. O veste buna pentru cei care tin dieta si vor sa-si mentina o greutate normala: curmalele au putine calorii, fapt pentru care pot fi folosite in loc de dulciuri.

Imbunatatirea digestiei


Curmalele au fost inca din antichitate o componenta importanta in retetele pentru vindecarea bolilor tractului digestiv. Si stramosii nostri au observat efectul purgativ al fructelor.

Cercetarile medicale au
confirmat faptul ca celuloza lor ajuta la rezolvarea problemelor de digestie si la curatarea tractului gastro-intestinal, dar ne si protejeaza de unele forme de cancer. Consumul regulat de curmale favorizeaza restabilirea florei intestinale in caz de disbacterioza.

Reteta

Pentru stimularea activitatii intestinale, se fierb 5 curmale, in 500 ml de apa, timp de 3-4 minute. Compotul obtinut se bea caldut de doua ori pe zi, dimineata si seara.

O alta varianta propune consumul de doua ori pe zi a cate 5 curmale, dupa care se bea cate un pahar de apa calda.

Gama larga de aminoacizi care se gasesc in curmale neutralizeaza hiperaciditatea sucului gastric si stopeaza aparitia de pirozis (arsuri la stomac). In tarile arabe, curmalele se mananca umplute cu unt.

Intuitia poporului, iar mai tarziu cercetarile stiintifice, au dovedit utilitatea combinatiei intre aceste doua produse. Glucidele din fructele dulci favorizeaza asimilarea mai usoara a untului, un produs destul de greu pentru digestie.

Izvor de energie

In calitate de energizant, curmalele intrec toate fructele uscate. Sunt si liderul lor, dupa continutul de proteine. Curmalele au gustul dulce datorita prezentei de fructoza si glucoza, cea mai buna hrana pentru creier.

Persoanele ocupate cu munca intelectuala ar trebui sa consume zilnic curmale, ce sunt bogate si in vitamine din grupul B. Combinatia de glucoza cu vitamina B5, prezenta si ea in cantitati mari, este un stimulent bun pentru muschi, carora le creste rezistenta si ajuta la obtinerea de rezultate spectaculoase in sport, fapt pentru care le sunt recomandate atletilor.

In perioada rece, cand avem nevoie de o imunitate puternica, putem sa apelam la combinatia favorabila a vitaminelor A, B si C din curmale, deoarece este un trio ce da putere organismului de a se impotrivi invaziilor de virusi si microbi si de a tine piept infectiilor respiratorii.

In tarile orientale, curmalele sunt considerate cel mai bun supliment alimentar natural pentru femei insarcinate si mamici care alapteaza, deoarece imbogatesc laptele cu cele mai importante vitamine si microelemente necesare pentru dezvoltarea normala a pruncilor si inzestrarea lor cu o imunitate puternica.

Centenarii din Orient spun ca longevitatea lor se datoreaza si curmalelor consumate zilnic. Atentie, totusi! Specialistii in dietologie atrag atentia fata de cantitatile mari de uleiuri si glucoza continute in curmale si ne recomanda sa nu mancam mai mult de 15 fructe uscate pe zi.

La cumparat curmale *

Daca vreti sa cumparati curmale, analizati atent ambalajul, ca sa nu fie deteriorat. * Verificati data de producere si termenul de valabilitate. Daca cumparati curmale la vrac, verificati sa nu fie umede, altfel riscati sa le aruncati in 2-3 zile. Alegeti-le numai pe cele uscate si intregi.

Cele strivite pot sa aiba o reminiscenta de vin si se strica rapid *

Pastrati curmalele in pungi de hartie, nu in pungi de polietilena.


* Nu aruncati samburii, folositi-i pentru masajul talpilor.

Procedati in felul urmator:

1. Confectionati doi saculeti din bumbac (20x10 cm) si umpleti-i cu samburi de curmale, in asa fel ca in pozitie orizontala samburii sa se aseze intr-un strat. Apasati cu talpile pe samburi sau stati in genunchi, cateva secunde, pe saculeti, daca va dor picioarele.

2. Puneti saculetii in papuci cu 1-2 numere mai mari decat numarul de la pantofi, si incaltati-va cu ei cand sunteti acasa. Este o incaltaminte reflexoterapeutica ideala. Concomitent cu rezolvarea problemelor casnice, le veti rezolva si pe cele de sanatate.

Din samburi puteti sa cresteti si un palmier. Chiar daca nu da rod, e minunat pentru infrumusetarea interiorului.

Sfaturi utile

1. Daca aveti probleme cu constipatia, inainte de culcare, mancati 4-5 curmale si beti un pahar de lapte cald.

2. In caz de trauma, cu pierdere mare de sange, bolnavului i se dau cateva curmale si un pahar de lapte cald cu unt topit.

3. Combinatia de frisca naturala, lapte si curmale este recomandata bolnavilor de anemie cronica si persoanelor care simt o slabiciune fara nici un motiv vizibil.

4. Pentru cresterea fortelor fizice ale organismului, zilnic se consuma, dupa masa, cate 15-20 de curmale. In timpul zilei se beau 500 ml de lapte si se fac exercitii fizice. Cura dureaza 40 de zile, timp in care se inregistreaza nu numai cresterea puterii fizice, dar si aflux de energie si de optimism.

RETETE CULINARE PENTRU GURMANZI

Desert cu albus si curmale

Ingrediente necesare: 500 g curmale, 5 albusuri de ou crude, 200 g zahar pudra, 150 g nuci sau migdale. Mod de preparare: Fructele se taie in asa mod ca sa puteti scoate samburele. Se prepara o umplutura din albusuri batute cu zahar si migdale si se introduce in locul samburilor.

Se pot consuma si la micul dejun. In calitate de aliment-medicament, li se recomanda persoanelor cu dureri de ficat si de stomac.

Crema de curmale cu nuci

Se scot samburii din 250 g curmale si se mixeaza. Se toaca 100 g nuci sau se prepara un amestec din alune, arahide, alte feluri de nuci, dupa preferinta. Se amesteca curmalele, nucile, 100 ml iaurt natural, 100g lapte praf si 1/2 lingurita de scortisoara. Crema obtinuta se pastreaza in borcan cu filet, in frigider. Se unge pe paine prajita, biscuiti sau pe blat de napolitane.

Le este recomandata copiilor anemici, batranilor, celor aflati in convalescenta dupa o boala lunga, dar si oricarui om suprasolicitat.

primita pe email nu stiu sursa

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

U.S. schoolchildren now subjected to sack lunch searches by government agents who enforce nutritional insanity

U.S. schoolchildren now subjected to sack lunch searches by government agents who enforce nutritional insanity

cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

MIERCUREA FARA CUVINTE-VINTAGE VALENTINEo inititativa a lui CARMEN


cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0
Share/Bookmark

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites