Saturday, October 24, 2009

MEDITATIE TANTRICA-BHUVANESHWARI, FORTA SPATIULUI

23.45-24.00
TRATAKAM (fixarea cât mai atentă cu privirea) asupra YANTRA-ei MARII PUTERI COSMICE BHUVANESHWARI, ce va fi simultan însoţită de rostirea fără încetare a numelui său (BHUVANESHWARI) (aceasta este valabil numai pentru aceia care nu au iniţierea care le permite comuniunea cu BHUVANESHWARI).

ÎNCEPUTUL PROPRIU-ZIS CARE ESTE VALABIL NUMAI PENTRU CEI CARE AU INIŢIEREA ÎN COMUNIUNEA CU MAREA PUTERE COSMICĂ BHUVANESHWARI

24.00 (0.00)-0.10 CONSACRAREA fructelor acestei fuziuni amoroase către MAREA PUTERE COSMICĂ BHUVANESHWARI. În cazul în care ambii iubiţi primesc un răspuns afirmativ la această consacrare ei urmează să realizeze în continuare celelalte etape.

0.10-0.15 EVOCAREA MENTALĂ, fiind cu ochii închişi, a chipului lui GRIEG pentru a intra în mod GLOBAL în comuniune subtilă, spirituală, telepatică cu CÂMPUL DE FORŢĂ PE CARE ÎL VA MANIFESTA. Aceasta evocare va fi realizată la unison atât de către bărbaţi cât şi de către femei. Sugerăm în prealabil pentru a realiza cât mai bine această vizualizare să se recurgă la o fotografie pe care fiecare o va privi în prealabil cu multă atenţie înainte să se înceapă respectiva evocare mentală.

0.15-0.25
Simţind în continuare starea de comuniune şi REZONANŢĂ cu CÂMPUL DE FORŢĂ CE VA FI MANIFESTAT ATUNCI DE GRIEG, atât bărbatul cât şi femeia vor intra intens, plenar şi profund în stare de REZONANŢĂ cu CÂMPUL FOARTE PUTERNIC de TRANSFIGURARE, COSMIZARE ŞI ADORARE A FEMEII IUBITE ÎN IPOSTAZA DE SHAKTI PERFECTĂ (o pură şi încântătoare prezenţă benefică feminină, divină, fascinantă, misterioasă, elevată, euforică, paradisiacă, maternă, copleşitoare prin grandoarea şi dragostea ei care îmbrăţişează şi face să se manifeste TOT şi TOATE în MACROCOSMOS, ea răspunzând fulgerător şi fără încetare la orice idee sau intenţie a VOINŢEI ATOTPUTERNICE A LUI DUMNEZEU TATĂL). UN SFAT FOARTE IMPORTANT PENTRU BĂRBAŢI

Atenţie!!! Dat fiind faptul că acest CÂMP DE TRANSFIGURARE, COSMIZARE şi ADORARE A IUBITEI, ce va fi manifestat pentru a susţine această impulsionare paranormală va fi foarte puternic, ATRAGEM CU ANTICIPAŢIE ATENŢIA ÎN SPECIAL BĂRBAŢILOR CĂ MIŞCĂRILE EROTICE PROPRIU ZISE ŞI MAI ALES RITMUL CE VA FI ANGRENAT ÎN TIMPUL JOCULUI AMOROS SĂ FIE LENT SAU CHIAR FOARTE LENT, PENTRU A SE PUTEA TRANSMUTA ÎNTR-UN MOD ARMONIOS POTENŢIALUL SEXUAL, SUBLIMÂNDU-SE ÎN MOD GRADAT ENERGIA SUBTILĂ REZULTATĂ ÎN ETAJELE SUPERIOARE ALE FIINŢEI. 0.25-0.35 TRANSFIGURAREA şi COSMIZAREA plenară, amplă şi intensă a iubitei de către bărbat, pornind mai ales de la capacităţile şi însuşirile specifice pe care acesta le admiră cel mai mult la ea. Aceste calităţi şi însuşiri vor fi evocate de bărbat în minte (rând pe rând) gândindu-se că ele devin atunci ca prin farmec foarte puternice şi se manifesta plenar şi profund în universul lăuntric al iubitei sale, fiind totodată resimţite atunci de el într-un mod copleşitor şi cu o mare forţă. În cazul în care transfigurarea femeii nu se poate realiza pentru că bărbatul (iubitul) nu a descoperit încă nici măcar două calităţi la iubita sa pe care să le admire, sugerăm să se realizeze transfigurarea iubitei pornind de la ASPECTELE ASTROLOGICE: CONSTELAŢIA ZODIACALĂ, ASCENDENTUL, NITYA în care ea este născută. În această situaţie bărbatul se va raporta în conformitate cu sugestiile de mai sus şi într-un asemenea caz el va evoca rând pe rând calităţile (pe care le-a studiat în prealabil într-o lucrare de astrologie) principale ale zodiei ei precum şi acelea ale ascendentului ei (acesta evident numai daca îl cunoaşte).

0.35–0.40 Evocarea la unison de către ambii iubiţi a tuturor MOMENTELOR excepţionale, minunate, mirifice ale ÎNCEPUTULUI RELAŢIEI LOR DE IUBIRE. Aceasta etapă va fi realizată de ambii iubiţi la unison.

0.40–0.55
PRELUDIUL

0.55–3.40 JOCUL AMOROS PROPRIU ZIS

3.40–3.50 POSTLUDIUL. În timpul postludiului cei doi iubiţi vor rămâne strâns îmbrăţişaţi şi vor resimţi la unison profund empatic având ochii închişi (fiind pentru aceasta cât mai atenţi unul la celălalt) starea profundă de iubire paradisiacă, de fericire, de bucurie spirituală, de îndumnezeire, de mister, de împlinire, de polarizare intensă şi profundă.

INTEGRAREA CUPLULUI AMOROS INTIM UNIT ÎN REALITATEA TAINICĂ A MACROCOSMOSULUI

3.50–4.00
Se va evoca atunci integrarea fiecărui cuplu ca fiind o tainică sfera unificată şi perfect polarizată într-un MICROCOSMOS COMUN - ANDROGINUL GLORIOS care este apoi făcut să fuzioneze în ipostaza de PARTE COMPONENTĂ, CE SE INTEGREAZĂ PERFECT ŞI ÎNTR-UN MOD ORGANIC ÎN MARELE TOT GIGANTIC AL MACROCOSMOSULUI. Se va simţi atunci plenar integrarea MICROCOSMOSULUI COMUN al celor doi iubiţi intim fuzionaţi ca fiind o PARTE componentă ce se integrează în MARELE TOT AL MACROCOSMOSULUI şi se va conştientiza într-un mod inefabil OGLINDIREA MIRIFICĂ, ENIGMATICĂ a MARELUI TOT (MACROCOSMOSUL) în fiecare PARTE A UNIVERSULUI LOR LĂUNTRIC.

4.00–4.15 SUBLIMAREA ARMONIOASĂ A ENERGIILOR SUBTILE REZULTANTE LA NIVELUL LUI SAHASRARA.
Meditaţie de sublimare armonioasă a energiilor subtile rezultante NUMAI la nivelul centrului fundamental de forţă SAHASRARA. În final se va contempla starea elevată, transcendentă, extatică, ce va apare către finalul acestui proces de sublimare.
Această meditaţie de sublimare va fi realizată de către cei doi iubiţi la unison ţinându-se de la început până la sfârşit de mâini, întocmai ca la faza de realizare a CONSACRĂRII FRUCTELOR ACESTEI FUZIUNI CĂTRE MAREA PUTERE COSMICA BHUVANESHWARI.


4.15–4.25
MANIFESTAREA LA UNISON A UNEI STĂRI DE RECUNOŞTINŢĂ FAŢĂ DE DUMNEZEU TATĂL Exprimarea umilă şi plină de iubire a unei stări de MULŢUMIRE faţă de DUMNEZEU TATĂL. Ridicându-se în picioare şi orientându-se cu faţa către RĂSĂRIT, cei doi iubiţi vor rosti atunci cu VOCE TARE la unison (eventual unul dintre ei va citi formula de mulţumire de pe o foaie cu voce tare, iar atunci celălalt va rosti şi el aceeaşi formulă la unison): ÎŢI MULŢUMESC TATĂ CERESC CĂ NE-AI DEZVĂLUIT TAINELE IUBIRII PURE, NESFÂRŞITE, ŞI PARADISIACE.
PLINE SUNT CERURILE ŞI PĂMÂNTUL DE MISTERELE ŞI GLORIA TA CEA VEŞNICĂ.
FACĂ-SE DOAR VOIA TA ÎN ŞI PRIN FIINŢELE NOASTRE CARE ACUM SUNT UNITE ÎNTR-O SINGURĂ SFERĂ ANDROGINALĂ SACRĂ.
AJUTĂ-NE SĂ DESCOPERIM CĂ AM FOST FĂCUŢI FIECARE FĂPTURI ANDROGINALE CARE EXISTĂ DUPĂ CHIPUL ŞI ASEMĂNAREA TA.
SLĂVIT SĂ FIE ACUM ŞI PURUREA NUMELE TĂU CEL SFÂNT.
AMIN! AMIN! AMIN!


În final se va simţi şi contempla cu umilinţă şi iubire în universul lăuntric starea înălţătoare de graţie a lui DUMNEZEU TATĂL care se va revărsa în trupul şi în fiinţa celor doi iubiţi sub forma unui flux intens, pur, copleşitor, extatic, dumnezeiesc, ce se va manifesta ca un fior inefabil ce curge de sus în jos, intrând prin creştetul capului.


4.30–8.00
EXPERIMENTAREA LA UNISON DE CĂTRE CEI DOI IUBIŢI A FENOMENULUI DE “AVALANŞĂ“. Aceasta va implica atunci conştientizarea întregii game de fenomene subtile paranormale, inefabile, euforice, afective, spirituale, care vor apare între cei doi iubiţi de îndată ce bărbatul (se sugerează că este cel mai bine că bărbatul să se deplaseze atunci la distanţă) se deplasează la o distanţă cât mai mare de locul unde el a făcut dragoste cu iubita sa. Cei care au la dispoziţie o maşina se pot deplasa la minim 50 de kilometri de locul unde va rămâne iubita. Sugerăm apoi (pe cât posibil) ca cei doi iubiţi să rămână după aceea separaţi şi să se întâlnească abia după ora 12 în ziua următoare. Ei îşi vor împărtăşi cu acea ocazie unul altuia stările pe care le-au trăit în timpul experimentării la unison a efectului de “avalanşă“. Ei îşi vor putea nota în prealabil tot ceea ce vor simţi fiecare atunci şi vor menţiona în însemnările făcute orele la care s-au produs acele fenomene pentru a constata astfel anumite sincronicităţi semnificative care au apărut cu acea ocazie la distanţă între ei.

Timp de 49 de zile de la data respectivă cei doi iubiţi vor fi cât mai atenţi la toate fenomenele tainice de SINCRONICITATE, cât şi la alte experienţe de altă natură (spirituală, mistică) care vor apare ulterior între ei sau eventual la fiecare dintre ei.

VĂ URĂM SUCCES!!!
Totodată vă asigurăm cu anticipaţie că SUCCESUL acestei impulsionări paranormale va fi pentru fiecare cuplu foarte mare, iar pentru unele cupluri el va fi uluitor.

În felul acesta veţi descoperi plini (pline) de fericire că Dumnezeu este IUBIRE. Unele cupluri care vor fi pregătite aşa cum trebuie vor trăi în cursul acestei exemplificări stări de ORGASM COSMIC. Mulţi bărbaţi vor descoperi cu o mare încântare că adorarea frenetică a femeii iubite îi face să trăiască starea inefabilă de MISTER, care le revelează existenţa în fiinţa iubită a ETERNULUI FEMININ.

SURSA YOGAEZOTERIC

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites