Monday, May 4, 2009

PUSCARIE pentru bloggeri. O noua lege tip "Big Brother"


Pedepsele se incadreaza intre 6 luni si 5 ani de inchisoare

Dupa legea "Big Brother" care ii obliga pe operatorii de telefonie mobila si de Internet sa arhiveze informatiile despre toate comunicatiile electronice ce au loc pe teritoriul Romaniei, a venit si randul blogurilor si forumurilor. Ministerul Justitiei are in dezbatere publica un proiect, care daca va fi adoptat, va mari supravegherea activitatilor din mediul online. Potrivit ProTv, vor fi incriminate prin lege anumite fapte comise prin intermediul Internetului, de catre cei care publica ziare online sau bloguri. Nici cei care posteaza pe forumuri sau folosesc alte mijloace ca chat-ul, poseda sau administreaza site-uri de Internet nu vor fi uitati. Pedepsele se incadreaza intre 6 luni si 5 ani de inchisoare.
Astfel, vor constitui infractiuni si vor fi pedepsite ca atare, printre altele: accesarea materialelor pornografice cu minori; distribuirea sau punerea la dispozitia publicului de materiale rasiste sau xenofobe; amenintarea din motive de discriminare; negarea, minimalizarea, aprobarea sau justificarea genocidului sau altor crime contra umanitatii.
Cei care doresc pot sa-si exprime punctul de vedere despre acest proiect de lege o pot face pana la data de 28 mai. (ZIUA Online)
Iata Proiectul de Lege:

PROIECT DE LEGE

pentru modificarea şi completarea titlului III „Prevenirea şi combaterea
criminalităţii informatice” al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi
completările ulterioare
Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Articol unic:
Titlul III „Prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice” din Legea nr. 161/2003
privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor
publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 279 din 21 decembrie 2003, se modifică şi se completează
după cum urmează:
1. La art. 35, alin. (1), după lit. i) se introduce o nouă literă, lit. j), cu următorul
cuprins:
„Art. 35
j) prin material rasist şi xenofob se înţelege orice material scris, imagine sau altă
reprezentare de idei sau teorii care susţine, promovează sau incită la ură,
discriminare sau violenţă împotriva oricărei persoane sau grup de persoane, pe
considerente de rasă, culoare, ascendenţă sau origine naţională sau etnică, precum
şi religie, dacă este folosit ca pretext pentru oricare dintre aceşti factori.”
2. La art. 39, alineatul (1) se modifică după cum urmează:
„(1) Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii
Informaţionale, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe şi
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, din
cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constituie şi
actualizează baze de date privind criminalitatea informatică. Condiţiile de constituire
şi actualizare a bazei de date vor fi reglementate prin ordin comun al Ministerului
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale şi al Ministerului Administraţiei şi Internelor,
în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului proiect de lege.”
3. La art. 39, alineatul (2) se abrogă.
4. Art. 40 se modifică după cum urmează:
„Institutul Naţional al Magistraturii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul
Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Serviciul Român de Informaţii şi Serviciul
de Informaţii Externe desfăşoară programe speciale de pregătire şi perfecţionare a
personalului cu atribuţii în prevenirea şi combaterea criminalităţii informatice.”
5. Titlul Secţiunii a 3-a, „Pornografia infantilă prin sisteme informatice” se modifică
după cum urmează:
„SECŢIUNEA a 3-a
Infracţiuni săvârşite prin sisteme informatice”
6. După art. 51, se introduc patru articole noi, art. 511, art. 512, art. 513 şi art. 544, cu
următorul cuprins:
„Art. 511
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă accesarea, fără drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul
sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicaţii electronice.”
„Art. 522
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu
amendă distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin
intermediul unui sistem informatic, de materiale rasiste şi xenofobe.
(2) Tentativa se pedepseşte.”
„Art. 513
Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani ameninţarea
unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic,
cu săvârşirea unei infracţiuni pentru care maximul pedepsei prevăzute de lege este
închisoarea de cel puţin 5 ani, pe motiv de rasă, culoare, ascendenţă sau origine
naţională ori etnică, sau în considerarea religiei dacă aceasta este folosită ca pretext
pentru oricare dintre motivele arătate.”
„Art. 514
(1) Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani
distribuirea sau punerea la dispoziţia publicului, în orice mod, prin intermediul unui
sistem informatic, de materiale ce neagă, minimalizează în mod evident, aprobă sau
justifică genocidul sau crimele împotriva umanităţii, astfel cum sunt definite în dreptul
internaţional şi recunoscute ca atare printr-o hotărâre definitivă a Tribunalului Militar
Internaţional înfiinţat prin Acordul de la Londra, la data de 18 aprilie 1945 sau a
oricărui alt tribunal penal internaţional înfiinţat prin instrumente internaţionale
relevante şi a căror competenţă a fost recunoscută de statul român.
(2) Tentativa se pedepseşte.”
7. După art. 59, se introduce un articol nou, 591 , cu următorul cuprins:
„Art. 591
În cazul infracţiunilor prevăzute în prezentul titlu, competenţa de judecată în primă
instanţă aparţine tribunalului.”
8. La art. 62, alin. (2) se modifică după cum urmează:
„Art. 62
(1) Pentru asigurarea cooperării internaţionale imediate şi permanente în domeniul
combaterii criminalităţii informatice funcţionează, în cadrul Direcţiei de Investigare a
Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, din cadrul Parchetului de pe
lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Serviciul de combatere a criminalităţii
informatice, ca punct de contact disponibil
permanent.”

0 comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites