CURRENT MOON

Thursday, December 20, 2012

CUM NE PREGATIM PENTRU SFIRSITUL LUMII

SFIRSITUL LUMII CHIAR VINE MIINE, SI BTW ESTE LA ORA 13.Este sfirsitul lumii noastre pline de egoism, de rautati, de lasitate, de neglijenta si nepasare.

Cea mai buna practica pentru a arunca bagajul acesta mizer este practica compasiunii-in functie de religie puteti face mantra unui dintre numele sfinte ale lui Dumnezeu. Mai jos este practica buddhista.

 Cele treizeci şi şapte practici ale unui boddhisattva    http://www.mahayanabuddhism.webs.com

Plecăciune Domnului Compasiunii Infinite


Mă prosternez cu pietate, prin intermediul celor trei porţi ale trupului, vorbirii şi minţii mele, învăţătorului meu, Domnul Compasiunii Infinite (Avalokitesvara) şi supremilor maeştrii care, văzând toate fenomenele ca neavând de fapt origine şi sfârşit, îşi dedică eforturile exclusiv beneficiului fiinţelor care transmigrează
.
Desăvârşit iluminaţii Buddha, izvoare ale bunăstării şi fericirii, se nasc din realizarea sacrei Dharma. Mai mult, întrucât acest lucru depinde de cunoaşterea practicilor, voi expune în continuare practicile unui Bodhisattva.

1. Odată obţinut marele vehicul dificil de dobândit al unei naşteri umane, cu păsuirile şi îmbogăţirile ataşate lui, a asculta, a gândi şi a medita fără şovăire, zi şi noapte, cu scopul de a se elibera pe sine şi pe ceilalţi din oceanul vijelios curgătoarei samsara este demn de un Bodhisattva.

2. Demn de un Bodhisattva este a-ţi părăsi ţinutul natal, unde ataşamentul faţă de prieteni te leagănă precum valurile, ura duşmanilor arde ca focul, iar naivitatea izvorâtă din uitarea a ce s-a adoptat şi ce a fost abandonat, cufundă în întuneric.

3. Demn de un Bodhisattva este a te bizui pe retragerea în singurătate unde, prin abandonarea obiectelor negative, emoţiile şi atitudinile tulburătoare se diminuează gradat; prin absenţa distragerilor, practicile constructive sporesc de la sine; iar prin purificarea conştiinţei, certitudinea în privinţa Dharmei sporeşte
.
4. Demn de un Bodhisattva este a abandona cu desăvârşire grija pentru această viaţă, în care prietenii şi rudele după ce au petrecut multă vreme alături, îşi croiesc în cele din urmă propriile drumuri; averea şi posesiunile strânse cu efort trebuiesc lăsate în urmă, iar conştiinţa, simplu oaspete, abandonează în final trupul ce i-a fost gazdă
.
5. Demn de un Bodhisattva e a scăpa de prietenii dăunători a căror companie sporesc cele trei emoţii şi atitudini otrăvitoare, descresc acţiunile de ascultare, gândire şi meditaţie, reducând la nimic dragostea şi compasiunea.

6. A acorda mai multă preţuire decât propriul nostru trup, sfinţilor mentori spirituali, prin intermediul cărora, într-o manieră sănătoasă, greşelile sunt epuizate, iar calităţile sporesc precum luna în creştere este demn de un Bodhisattva.

7. Un exerciţiu demn de un Bodhisattva este a accepta îndrumarea lipsită de primejdii a Preţioaselor Nestemate, căutând protecţia celor care niciodată nu înşală – căci cine poate proteja zeii acestei lumi câtă vreme sunt ei înşişi prizonieri în temniţa samsarei?

8. A nu comite niciodată, nici cu preţul vieţii vreo acţiune negativă, întrucât Preafericitul a arătat că sunt extrem de dificil de îndurat suferinţele renaşterilor rele rezultate ca urmare a acţiunilor negative este demn de un Bodhisattva
.
9. Demn de un Bodhisattva este a munci cu temeinicie pentru suprema stare veşnic-neschimbătoare a eliberării, câtă vreme plăcerile celor trei tărâmuri sunt fenomene ce pier de îndată, precum picăturile de rouă de pe vârful ierbii
.
10. Demn de un Bodhisattva este dezvoltarea hotărârii iluminate de a elibera nenumărate fiinţe, căci dacă cei ce ne-au fost părinţi de-a lungul a miriade de existenţe anterioare se află în suferinţă, la ce ne-ar folosi propria fericire?11. Demnă de un Bodhisattva e pura schimbare a fericirii personale cu suferinţa celorlalţi, necazurile provenind în fond din goana după fericirea individuală, pe când un Buddha cu desăvârşire iluminat e născut din atitudinea de a dori bunăstarea celorlalţi
.
12. A dedica cuiva trupul, resursele şi propriile acţiuni constructive din trecut, prezent şi viitor, chiar dacă respectiva persoană, sub puterea unei mari dorinţe sau din cauza altora ne fură propriile bunuri, este demn de un Bodhisattva.
.
13. A accepta prin puterea compasiunii, forţele negative ale răului făcut de altul, chiar neavând cea mai mică vină, este demn de un Bodhisattva.
.
14. Chiar ocărât fiind în răstimpul trecerii a o mie, a unui milion sau a unui miliard de lumi, a vorbi în schimb despre marile calităţi ale clevetitorului, cu o atitudine de iubire, este demn de un Bodhisattva
.
15. Chiar dacă cineva etalează greşelile noastre, denigrându-ne în mijlocul unei mari adunări, a ne pleca în faţa lui cu respect şi numindu-l învăţător al nostru este demn de un Bodhisattva.


16. Dacă cel pe care l-am crescut şi îndrăgit ca pe propiul nostru copil, ne priveşte cu duşmănie, a avea pentru el o dragoste plină de bunătate precum o mamă pentru fiul bolnav, e demn de un Bodhisattva
.
17. Dacă egalul sau subordonatul nostru încearcă să ne înjosească prin puterea mândriei sale, a-l primi în creştetul capetelor noastre respectuoşi ca pe un guru, este demn de un Bodhisattva
.
18. Chiar destituţi din funcţie şi în permanenţă ultragiaţi de către ceilalţi, loviţi de boli teribile ori chinuiţi de duhuri rele, a accepta fără descurajare acţiunea forţelor negative şi ocara tuturor fiinţelor care transmigrează, este demn de un Bodhisattva
.
19. Chiar extrem de stimaţi fiind, numeroase fiinţe plecându-se în faţa noastră, iar bogăţiile curgând spre noi ca spre fiii Zeului Prosperităţii, a fi lipsit de îngâmfare prin cunoaşterea faptului că bunăstarea lumească e lipsită de esenţă, este demn de un Bodhisattva
.
20. Demnă de un Bodhisattva e îmblânzirea continuumul nostru mental cu artele marţiale ale dragostei şi compasiunii, căci nesubjugând duşmanul propriei noastre ostilităţi, chiar învingând un inamic extern, numeroşi alţii vor veni.

21. Demnă de un Bodhisattva e abandonarea de îndată a oricărui obiect ce face ca ataşamentul nostru să sporească, ştiind că obiectele dorinţei sunt precum apa sărată: cu cât bem mai multă, cu atât setea e mai mare
.
22. A nu privi lucrurile ca având trăsături intrinseci care diferenţiază obiectele de minţi care să le gândească, ci realizând cum sunt ele de fapt e demn de un Bodhisattva. Nu contează cum apar lucrurile, ele există doar în minţile noastre; iar natura minţii este, de la începuturi, liberă de modurile de existenţă excesive sau născocite

.
23. A abandona ataşamentul izvorât din contactul cu obiectele plăcute şi a le privi ca şi cum nu ar exista cu adevărat, chiar încântătoare fiind precum curcubeul vara este demn de un Bodhisattva
.
24. O conduită demnă de un Bodhisattva este ca atunci când întâlnim condiţii adverse, să le considerăm la fel de amăgitoare, deoarece diversele necazuri sunt precum moartea propriului nostru copil într-un vis, iar a considera astfel de apariţii iluzorii drept adevărate e o irosire istovitoare
.
25. Demn de un Bodhisattva este a dărui cu generozitate, fără interes ori speranţa dobândirii vreunui merit, căci cei dornici de iluminare trebuind să-şi dea chiar trupurile, ce nevoie-ar mai fi de posesiuni exterioare
.
26. Demnă de un Bodhisattva e precauţia faţă de auto-disciplina morală fără un scop lumesc, căci neputând atinge propriile noastre scopuri în absenţa disciplinei morale, dorinţa de a îndeplini cerinţele altora e o biată glumă.

27. Demnă de un Bodhisattva este meditaţia cu răbdare, fără supărare ori resentimente, întrucât pentru un Bodhisattva dornic de a-şi folosi potenţele pozitive, toate relele sunt egale cu comori de nestemate

.
28. Demnă de un Bodhisattva este exercitarea unei perseverenţe optimiste, izvor al calităţilor spre satisfacţia fiinţelor care transmigrează, căci aşa cum se vede tenacitatea unor sravaka şi pratyeka-buddha, în practica dedicată lor înşile, vor neglija chiar şi un foc izbucnit pe propriile capete
.
29. Demnă de un Bodhisattva este meditaţia în constanţa mentală, depăşind pur şi simplu cele patru absorbţii fără formă, realizând o stare a minţii extraordinar de perceptivă, pe deplin liniştită şi aşezată, eradicând în totalitate emoţiile şi atitudinile turbulente
.
30. Demnă de un Bodhisattva este meditaţia asupra conştiinţiei discriminative înzestrată cu metode şi lipsită de concepţii privind cele trei universuri, deoarece fără conştiinţa discriminativă, cele cinci atitudini greu de atins nu pot aduce iluminarea completă
.
31. Demnă de un Bodhisattva este examinarea constantă a propriilor greşeli şi abandonarea lor, căci fiind indulgenţi cu propriile noastre erori e posibil ca, păstrând aparenţă morală la exterior, să comitem ceva imoral
.
32. Demn de un Bodhisattva este a nu-i denigra pe cei intraţi pe calea Marelui Vehicul, căci dacă sub puterea emoţiilor şi atitudinilor turbulente, găsim greşeli unor Bodhisattva, noi înşine vom degenera
.
33. Demn de un Bodhisattva este a abandona ataşamentele faţă de casele rudelor, prietenilor şi protectorilor, deoarece sub puterea dorinţei de câştig şi respect, ne vom certa unii cu alţii, activităţile noastre de ascultare, gândire şi meditaţie slăbind.

34. Demnă de un Bodhisattva e abandonarea limbajul aspru şi supărător minţilor celorlalţi, deoarece severitatea verbală tulbură minţile, determinând slăbirea conduitei conforme Căii unui Bodhisattva.

35. Demn de un Bodhisattva este a avea drept strajă atenţia şi alerta ce dezarmează inamicul, forţând distrugerea emoţiilor şi atitudinilor turbulente precum ataşamentele, acestea răsărind în primul rând pentru că, atunci când suntem obişnuiţi cu emoţii şi atitudini turbulente, preîntâmpinarea lor e dificilă.36. Pe scurt, demn de un Bodhisattva este a lucra pentru binele celorlalţi prin păstrarea continuă a atenţiei şi alertei, în măsură să cunoscă în orice moment, indiferent în ce activitate am fi implicaţi, care este condiţia propriei noastre minţi.


37. Demn de un Bodhisattva este a dedica iluminării, cu conştiinţa discriminativă a purităţii celor trei sfere, forţele constructive realizate prin eforturi precum acestea, cu scopul de a elimina suferinţele şi veşnica trasnmigrare a fiinţelor sensibile.

Urmând cuvintele sfintelor fiinţe şi semnificaţia celor spuse de acestea în sutre, tantre şi tratate filozofice, am aranjat aceste 37 practici bodhisattvice pentru cei dornici de a se antrena pe Calea de Bodhisattva.Deoarece inteligenţa mi-e slabă iar învăţătura puţină, nu am redactat acest text într-o manieră poetică plăcută erudiţilor. Însă deoarece cred în sutre şi în cuvintele sfinţilor sunt încredinţat că în acestea constau negreşit, faptele ce te fac demn de un Bodhisattva
.
Fără îndoială, întrucât este dificil pentru cineva neînţelept ca mine a pătrunde adâncimile şi întinderea marilor valuri ale faptelor unui Bodhisattva, mă rog celor sfinţi să fie îngăduitori cu numeroasele-mi greşeli, precum contradicţiile ori frazele neînchegate
.
Fie ca prin forţa constructivă înălţată de aceste stanţe, toate fiinţele să dobândească suprema, profunda şi convenţionala bodhicitta, astfel încât ele să nu persiste în extremele existenţei vicioase din samsara în automulţumirea nirvanică, ci să devină egali Domnului Infinitei Compasiuni
.
Aceste stanţe au fost compuse într-o grotă din Ngulchü-rinchen de către monahul Togmey, învăţător într-ale scripturii şi logicii, spre beneficiul său şi al celorlalţi.

~Sfârşit~1cybershamans (karmapolice) / CC BY-NC-ND 3.0 Share/Bookmark

4 comments:

da...sfarsitul lumii...
lumea nu se sfarseste dar de schimbat se schimba...noi ne dorim ca schimbarea sa fie in bine dar ma indoiesc ca facem prea multe pentru ca lucrurile sa se intample asa...

off topic
ai un comment pentru tine de la Aspirantul Rudolph la postarea mea "A spune ca iubesti..."
iti spun in caul in care vei dori sa-i raspunzi :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites